Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mazowsze nie straci dofinansowania

Autor:

Dodano:

Poziom dofinansowania rolników z Mazowsza będzie w kolejnym okresie budżetowym UE taki, jak w całej Polsce.

To jedno z ustaleń ostatniego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa, o którym posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała radca generalny w MRiRW Zofia Krzyżanowska.

Wsparcie w ramach rozwoju obszarów wiejskich maleje, kiedy region wychodzi z tzw. celu pierwszego, czyli na poziomie PKB na jednego mieszkańca uzyskuje i przekracza średnią unijną.

- Do tej chwili mieliśmy w całym kraju PKB poniżej 75 proc. PKB unijnego i dzięki temu mogliśmy wspierać w większym stopniu – w całym regionie, w całej Polsce – gospodarstwa prowadzące np. inwestycje i uzyskujące dofinansowanie na wyższym poziomie - powiedziała Krzyżanowska. - W związku z tym walczyliśmy o to, żeby na Mazowszu można było również – w zakresie inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie – stosować ten sam poziom dofinansowania, jaki jest stosowany w pozostałych regionach kraju. Udało nam się to osiągnąć, tak jak powiedziałam – w ostatnim, końcowym etapie naszych negocjacji. Udało się utrzymać ten sam poziom dofinansowania w całym kraju, a zatem nie będziemy inaczej traktować rolników, którzy zgłaszają się po inwestycje, a zamieszkują w regionie Mazowsza.

×