Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Środek do ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą

Autor:

Dodano:

Firma Belchim Crop Protection wprowadziła na rynek nową zaprawę zarejestrowaną do ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą - Monarch 460 SC. Produkt na bulwach działa w sposób systemiczny.

Preparat zarejestrowany jest w dawce 0,2 l/t sadzeniaków. Jest dostępny w opakowaniach 5 l.

Jego substancja czynna jest flutolanil - związek z grupy benzamidów.

Środek należy stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania trzeba używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.

×