Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rozbieżności w kształcie przyszłej WPR

Autor:

Dodano:

Spotkania trójstronne ujawniły szereg istotnych rozbieżności w kształcie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Niewykluczone jest, że prezydencja zgłosi na Radzie Ministrów w maju propozycję korekty mandatu negocjacyjnego by uzyskać zakładany na koniec czerwca kompromis z Parlamentem Europejskim – podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanisław Kalemba, minister rolnictwa wziął udział w Radzie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej w Luksemburgu. Prezydencja i Komisja Europejska przedstawiły stan negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat WPR po 2014 roku. Zaplanowano 34 trójstronnych spotkań negocjacyjnych: Rada, Komisja Europejska i Parlament Europejski. Dotychczas odbyło się 6 trilogów.

Kalemba podkreślił potrzebę utrzymania stanowiska Rady, zwłaszcza w tak ważnych dla Polski obszarach jak kontynuowanie obecnego systemu płatności SAPS oraz finansowania programów rozwoju obszarów wiejskich w regionach „ wychodzących z grupy najuboższych" czyli Mazowsza - podało ministerstwo.

Komisarz Dacian Ciolos zwrócił uwagę, że kompromis wymaga ustępstw ze strony Rady, co oznaczać będzie, że interesy poszczególnych państw członkowskich nie zostaną uwzględnione. Do spraw trudnych w negocjacjach zaliczyć należy wyrównanie dopłat bezpośrednich w poszczególnych państwach tzw. konwergencja wewnętrzna oraz kwestia zazieleniania WPR.

Jak informuje resort rolnictwa, również podejście do stosowania dyscypliny finansowej dzieli państwa członkowskie. Polska podkreśliła, że z dyscypliny finansowej należy wyłączyć najmniejsze gospodarstwa, czyli utrzymać obecnie obowiązujący próg 5 tys. euro. Ze względu na fakt, że wprowadzenie zmian we wspólnej polityce rolnej od 2013 r. nie będzie możliwe, Komisja Europejska przygotowała przepisy przejściowe na rok 2014. Odpowiedni dokument KE przedstawiła po raz pierwszy na tym posiedzeniu Rady i oczekuje, że zostanie on przyjęty w uzgodnieniu z PE do końca tego roku.

- Płatności bezpośrednie w Polsce w 2014 r. nie mogą być niższe od tych otrzymanych w 2013 r. Należy zapewnić państwom członkowskim - dla osiągnięcia tego celu - odpowiednie instrumenty finansowe, uzgodnione w ramach MFF w lutym br., jak i w kompromisowym dokumencie Rady UE - podkreślał na spotkaniu Kalemba.

×