Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mączniak w uprawie pszenicy ozimej

Autor:

Dodano:

Na niektórych plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Decyzję o jego zwalczaniu podejmujemy po uprzednim przeprowadzeniu obserwacji swojej uprawy.

Źródłem zakażenia są zarodniki znajdujące się w powietrzu. Warunki sprzyjające rozwojowi tej choroby to m.in. gęsty siew, sąsiedztwo innych upraw pszenicy ozimej, temperatura 10-15oC, niewielka wilgotność. Czas inkubacji choroby w temperaturze 15oC wynosi około 5 dni.

Oprysk fungicydem stosujemy po zaobserwowaniu objawów choroby. Zabiegi środkami ochrony roślin przeciwko tej chorobie możemy wykonywać od początku krzewienia do zakończenia fazy kłoszenia, a w sprzyjających warunkach można przedłużyć je do fazy dojrzałości wodnej ziarna, należy jednak uwzględnić okres karencji zawarty w etykiecie środka.

Próg szkodliwości w fazie strzelania w źdźbło wynosi 10% źdźbeł z pierwszymi objawami wystąpienia tej choroby.

Przykładowe fungicydy nalistne stosowane do zwalczania mączniaka prawdziwego: Capalo 337,5 SE, Domnic 250 EW, Mirador 250 SC, Sarfun Pro 187,5 SC

×