Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Duże zagrożenie ze strony chorób w zbożach

Autor:

Dodano:

Panujące obecnie rosnące temperatury dobowe oraz wilgotność powietrza stwarzają doskonałe warunki do rozwoju chorób powodowanych przez patogeniczne grzyby. Czynniki te sprawiają, że powinniśmy rozważyć decyzję o pierwszym zabiegu fungicydowym – radzą przedstawiciele firmy BASF Polska.

Zboża ozime w Centrach Kompetencji BASF zarówno na Opolszczyźnie w Pągowie, jak i w Wielkopolsce - Jarosławcu i na Pomorzu - w Gurczu znajdują się w zróżnicowanych fazach rozwojowych. Uzależnione jest to w dużej mierze od rodzaju gleb, długości zalegania śniegu, odmian zbóż oraz szczególnie od terminu ich siewu.

- Umiarkowane temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza sprzyjają silnej infekcji przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw roślin zbożowych. Aktualny przebieg pogody, a zwłaszcza wysoka wilgotność gleby to doskonałe warunki do infekcji chorób podsuszkowych powodujących w zbożach ozimych zakłócenia w transporcie wody i składników pokarmowych do górnych partii roślin i tym samym podsychanie i wyleganie roślin - informuje Kamil Szpak z BASF Polska.

Groźną chorobą, która zaczęła się pojawiać na polach, jest też septorioza liści.

- Już jesienią duże ilości opadów deszczu sprzyjały pierwszym infekcjom rynchosporiozy zbóż, która obecnie bardzo intensywnie poraża szybko rosnące nowe liście jęczmienia ozimego - zauważył Kamil Szpak.

Na plantacjach można też zaobserwować plamistość siatkową - głównie na jęczmieniu.

×