Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadek eksportu wieprzowiny z UE

Autor:

Dodano:

Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych dwóch miesiącach br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich 488,7 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu). Było to o 5,7proc. mniej niż w tym samym okresie 2012 r.

W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (44 proc.) i mrożona wieprzowina (42 proc.), których wyekspediowano odpowiednio o 1 proc. i 9 proc. mniej niż rok wcześniej.

O ponad połowę niższe (-67 proc.) były wysyłki żywca trzody chlewnej, z uwagi na obniżenie pogłowia tych zwierząt w UE, spadł również wywóz świeżego mięsa (-7 proc.). Wyższy był natomiast eksport kiełbas i przetworów (+7 proc.). Najwięcej produktów z sektora wieprzowiny sprzedały na rynki trzecie tradycyjnie Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska, Francja i Holandia.

Większość głównych eksporterów unijnych zanotowała spadki wywozu, z wyjątkiem Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. W strukturze sprzedaży z Polski dominowało mięso mrożone (48 proc.) i słonina (17 proc.).

Zmieniła się nieco struktura geograficzna eksportu – największym odbiorcą stały się Chiny, gdzie dostawy wzrosły w ciągu roku o 69 proc. do 120 tys. ton, stanowiąc niemal jedną czwartą całkowitego wywozu. Na drugie miejsce z pierwszego przesunęła się Rosja, gdzie sprzedaż obniżyła się o 19 proc. do 109 tys. ton. Niższe były również dostawy do Hongkongu (-31 proc.), Korei Płd. (-51 proc.), na Ukrainę (-2 proc.) i Białoruś (-38 proc.). Wzrósł natomiast wywóz m.in. do Japonii (+3 proc.), Angoli (+5 proc.), Australii (+15 proc.) i na Filipiny (+4 proc.).

W styczniu i lutym br. państwa UE zakupiły w krajach trzecich 5,9 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 1 proc. mniej niż przed rokiem. W strukturze towarowej zakupów dominowały podroby i tłuszcze (59 proc.) oraz mięso mrożone (29 proc.).

Największymi dostawcami wieprzowiny do UE były tradycyjnie Szwajcaria i Chile.
×