Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Hormony i substancje do synchronizacji sekcji rozrodu

Autor:

Dodano:

Podczas prowadzenia produkcji świń, niektórzy producenci decydują się na synchronizację hormonalną sekcji rozrodu. Głównym celem jest stworzenie równych grup technologicznych, wprowadzenie młodych loszek do stada, chęć produkowania równych grup prosiąt oraz prowadzenie produkcji według zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczeni puste.

W trakcie wprowadzania takich zmian w stadzie, lekarz weterynarii powinien wstępnie poprowadzić, jednocześnie wdrażając rolnika, lub osoby obsługujące zwierzęta w prawidłowe stosowanie preparatów hormonalnych. Bo o późniejszej sprawności kierowania rozrodem chlewni będzie decydował stopień przekazanej wiedzy i umiejętności pracownikom, właśnie przez lekarza weterynarii, który prowadzi obiekt.

Lekarz powinien również opracować pełny plan prowadzenia  reprodukcji w stadzie również w formie pisemnej ze wskazówkami: co do przechowywania, momentu i sytuacji w jakich powinny zostać zastosowane preparaty oraz jak powinna być później prowadzona przez pracowników kontrola ich stosowania – na zasadzie jasnych i dla wszystkich rozpoznawalnych oznaczeń w notatkach prowadzonych w sekcji rozrodu.

Podczas prowadzenia synchronizowanej reprodukcji w stadzie konieczne jest podawanie lochom lub loszkom odpowiednich preparatów zawierających substancje oddziaływujące na układ rozrodczy. U świń spotkamy się z wykorzystywanymi do tego celu następującymi hormonami i substancjami:

Gonadoliberyny – GnRH hormon wydzielany przez podwzgórze, stymuluje wydzielanie gonadotropin (LH – h. luteinizujący i FSH- h. folikulotropowy):
- analogi GnRH otrzymywane syntetycznie tak samo jak naturalny hormon, stymulują wydzielanie gonadotropin LH i FSH przez przysadkę mózgową,
- peforelina – syntetyczny analog GnRH, wybiórczo stymuluje wydzielanie FSH przy niezakłóconej produkcji LH,
- gonadorelina – syntetyczny analog GnRH, przede wszystkim indukuje komórki gruczołowe przysadki mózgowej do syntezy i uwalniania LH. Efektem takiego działania, podobnie jak w fizjologicznym przebiegu cyklu jajnikowego, jest stymulacja wyrzutu endogennego LH powodującego owulację.

Gonadotropiny (pojedynczo lub w preparatach złożonych):
- eCG (dawniej PMSG) – działa jak folitropina (folikulotropina, hormon folikulotropowy – FSH), stymuluje wzrost pęcherzyków jajnikowych,
- hCG – działa jak lutropina (leteotropina, hormon luteinizujący – LH) w celu indukcji owulacji,
- analogi prostaglandyn F2α (PGF2α) do indukcji luteolizy, w tym do indukcji porodu.

Substancje o działaniu gestagennym (altrenogest) działanie zbliżone do progesteronu – powoduje hamowanie rozwoju i wzrostu pęcherzyków jajnikowych (synchronizacja rui).
×