Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zadbać o element cenowy przy sprzedaży świń

Autor:

Dodano:

Skup kontraktacyjny w praktyce jest stosowany głównie w dużych zakładach ubojowych z gospodarstwami wielkostadnymi najczęściej w oparciu o jednorazowe umowy. Częste zmiany cen na rynku zwierząt rzeźnych ograniczają wolę obu stron do zawierania umów kontraktacyjnych wielokrotnych, trudno jest też wynegocjować cenę bazową za dostarczane zwierzęta.

Według ekspertów, którzy pracowali przy tworzeniu Strategii odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 konieczne jest opracowanie zasadniczych elementów dobrej umowy kontraktacyjnej z elementem cenowym.

Zasadniczym powodem niechęci rolników do zawierania umów kontraktacyjnych z odbiorcami żywca wieprzowego jest ciągle brak zapisu odnoszącego się do rzetelnego sposobu ustalania ceny za dostarczony żywiec.

W startegii opracowanej przez Konsorcjum które powatało przy Polskim Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej zostały przytoczone dwa przykłady, gdzie udało się zawrzeć element cenowy w umowach które zawierają rolnicy.

Przykładem zapisu o cenie w umowach kontraktacyjnych może być tu umowa Animexu S.A. gdzie dla tuczu kontraktowego trzody chlewnej wprowadzono zapis ceny gwarantowanej. - Jest to cena minimalna uzyskana przez producenta w dniu sprzedaży za 1 kg wbc, przy średniej z dostawy w wadze 85-95 wbc i mięsności powyżej 53,99 proc, pokrywająca podstawowe koszty dotyczącego pojedynczego  cyklu tuczowego, tj. cenę zakupu prosięcia, maksymalną wartość normatywnego zużycia paszy ( nie większą jednak niż 2,9 kg średnio na 1 kg przyrostu wagi) wyliczoną w oparciu o wielkość przyrostu wagi, od momentu wstawienia do osiągnięcia wagi ubojowej, a także uwzględniająca 3 proc. wartości upadku prosiąt, jak również pozostałe koszty ponoszone przez producenta, określone kwotą stałą: 20 zł.

W przypadku wieloletnich umów kontraktacyjnych Animex S.A. określa cenę bazową – jest to cena ustalana przez strony dla każdej dostawy za kg wbc tucznika o mięsności i wadze określonej w tabeli klasyfikacyjnej.

Element cenowy trudny zawsze do ujęcia w umowach pomiędzy sprzedającym, a skupującym świnie udało się również zawrzeć w umowie trójstronnej pomiędzy producentem (rolnik), kupującym (ZM) a pośrednikiem (Polsus-AGRO Sp z.o.o.), a dotyczącej kupna sprzedaży tuczników z udziałem genotypu rasy puławskiej oraz wyłącznej sprzedaży półtusz tych świń do sieci handlowej Auchan.

W tym przypadku cena bazowa jest ustalana na podstawie ceny publikowanej przez MRiRW w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) z najbliższego czwartku w odpowiedniej klasie S,E,U lub część klasy R za wbc. Do ceny klasy S,E i U doliczane jest 15 proc. premii natomiast do klasy R w zakresie od 47,5 do 49,9 proc. doliczane jest 10 proc. premii plus 7 lub 8 proc. VAT.  Dla tusz klasy R poniżej 47,5 proc. mięsności oraz klasy O obowiązuje cena publikowana w ZSRIR bez premii.
×