Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niska rentowność produkcji świń

Autor:

Dodano:

W pierwszym kwartale 2013 r. rentowność produkcji trzody chlewnej pozostała na niskim poziomie – informują analitycy Bank BGŻ.

Na rynku trzody chlewnej pod koniec 2012 r. na skutek zwiększonej podaży mięsa na rynku krajowym i unijnym, jak również czynników sezonowych, ceny skupu wykazywały tendencje spadkowe.

Według danych podanych przez MRiRW od drugiego tygodnia października 2012 r. do ostatnieg tygodnia stycznia (21-27.01.2013), kiedy to odnotowano najniższą cenę żywca wieprzowego, 5,04 zł/kg, ceny obniżyły się łącznie o 1,04 zl/kg. Od tego okresu do tygodnia 15-21.04.2013 ceny stopniowo wzrosły o 0,29 zł/kg i w przedostatnim tygodniu kwietnia osiągnęły poziom 5,33 zł/kg. W tym samym okresie cena mieszanki paszowej dla trzody utrzymywała się na relatywnie stałym poziomie ok. 1376 zł/tonę, co w rezultacie przełożyło się na niski poziom rentowności produkcji trzody.

Współczynnik określający rentowność produkcji trzody, który przy normalnej sytuacji na rynku wynosi ok. 4,3 kg paszy za 1 kg żywca, wyniósł w I kwartale 2013 r. 3,8.

Pokazuje to zdecydowanie niekorzystną sytuację dla producentów trzody na rynku.
×