Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wspólny komunikat po spotkaniu ministrów rolnictwa Czech i Polski

Autor:

Dodano:

Czeski minister rolnictwa Petr Bendl oraz polski minister rolnictwa Stanisław Kalemba spotkali się na planowanych rozmowach w Pradze.

Spotkanie było dobrą okazją do bezpośredniej wymiany poglądów. Ustalono wzmocnienie: wzajemnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności, współpracy i komunikacji pomiędzy partnerskimi organami nadzorującymi oraz prezentacji wyników działalności nadzorującej.

Organy nadzoru funkcjonujące w dziedzinie kontroli żywności będą współpracowały w duchu obowiązujących europejskich przepisów prawnych i będą sobie nawzajem przekazywać wszystkie niezbędne informacje prowadzące do zapobieżenia wyprowadzaniu zdrowotnie wadliwej, lub złej jakości żywności na rynek w obu państwach. Do takiej wymiany informacji wykorzystywany będzie przede wszystkim Europejski System Szybkiego Ostrzeżenia dla Żywności i Pasz RASFF lub inne formy wzajemnej komunikacji.

Media będą powiadamiane dopiero wówczas, jeżeli będzie wynik kontroli urzędowej pewny, sprawdzony i niepodlegający wątpliwości.

Polska i czeska strona zadeklarowały również gotowość do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, które były w ostatnim okresie prezentowane przez media, co powinno przyczynić się do poprawy ogólnego obrazu istniejącej sytuacji na rynku w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wzmocnienia zaufania konsumentów.

×