Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mikroturbiny mogą zaoszczędzić wiele energii

Autor:

Dodano:

Włoska firma IBT Group wprowadza na polski rynek technologię amerykańskich mikroturbin Capstone, które mogą być zasilane różnego rodzaju gazami i paliwami ciekłymi. To ciekawa alternatywa dla powszechnie stosowanych silników spalinowych.

Jednym z motywów wejścia spółki IBT Group na polski rynek jest planowane przez rząd zwiększenie ilości produkcji energii przez systemy kogeneracyjne do roku 2030. Firma podaje, że oferowane mikroturbiny pozwalają na średnio 30 proc. zmniejszenie zużycia energii, są bardziej niezawodne od silników spalinowych oraz charakteryzują się zerową emisją spalin chroniąc środowisko naturalne.

Najlepsze zastosowanie znajdują w branży spożywczej, włókienniczej, papierniczej i farmaceutycznej, a także w hotelach i szpitalach oraz na wysypiskach śmieci i oczyszczalniach ścieków. Firma szacuje, że zastosowanie technologii mikroturbin w dziewięciu głównych budynkach w jednym z większych miast Polski pozwoliłoby rocznie zaoszczędzić 1 mld USD oraz zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla o 8,2 mln ton.

Do największych zalety mikroturbin należy bezolejowa praca podwyższająca dyspozycyjność urządzeń i eliminująca potrzebę kosztownych wymian oleju, ultra niskie emisje szkodliwych gazów NOx i CO2 oraz modulacja wytwarzanej mocy elektrycznej w zakresie od 0 do 100 proc. bez szkody dla turbiny. Mikroturbiny Capstone mogą być zasilane nie tylko metanem, propanem czy olejem napędowym, ale także paliwami odnawialnymi, np. biogazem ze składowisk odpadów lub fermentacji beztlenowych.

IBT Group specjalizuje się od 2000 roku w dostarczaniu rozwiązań efektywnego zarządzania energią. Do tej pory spółka wdrożyła z sukcesem 150 systemów wykorzystujących technologię firmy Capstone, która ma na swoim koncie ponad 6,5 tysiąca zakończonych projektów na całym świecie. W Polsce IBT Group skupi się na wdrażaniu mikroturbin o mocy od 30kW do 5MW w takich branżach jak: firmy i instytucje, które m.in. potrzebują różnego poboru mocy w ciągu dnia i noc oraz zmieniających się pór roku (hotele, SPA, baseny, szpitale, domy opieki, itp.), branże używające pary w procesie produkcyjnym (np. spożywcza, tekstylna, farmaceutyczna, papiernicza, cementownie, producenci granulatu, itp.), a także rolnictwo i oczyszczalnie ścieków zasilane biogazem zawierającym niskie stężenie metanu.

-Polski rynek ma według nas ogromny potencjał wdrażania mikroturbin. Związane jest to z faktem, że do roku 2030 polski rząd w swoich planach przewidział produkcję 47900 GWh prądu pochodzącego właśnie z kogeneracji i trójgeneracji. Z tego też powodu potrzebna będzie odpowiednia wiedza i zaplecze technologiczne, które jesteśmy w stanie zapewnić bazując na 13. letnim doświadczeniu i realizacjach w ponad 75 krajach - powiedział Ilario Vigani, Prezes firmy IBT Group.

Plany rozwoju firmy IBT Group w Polsce przewidują osiągnięcie produkcji mocy na poziomie 10MW do roku 2015, co będzie stanowiło około 20 proc. całościowego obrotu firmy. Do wyznaczonego celu przybliżają także dwa zrealizowane do tej pory projekty w Polsce - instalacja CHP na Uniwersytecie w Sulechowie oraz 1000kW komory fermentacyjnej biogazowni rolniczej na farmie w Klępsku.


- Jeśli zastosowalibyśmy mikroturbiny, panele słoneczne i inne źródła energii odnawialnej w dziewięciu głównych hotelach, biurowcach, szpitalach, fabrykach, uniwersytetach czy szpitalach w Warszawie, pozwoliłoby to rocznie zaoszczędzić 1 mld USD oraz zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla o 8,2 mln ton - tłumaczy korzyści płynące z zastosowania technologii mikroturbin Ilario Vigani.

Capstone to jeden ze światowych liderów w produkcji systemów energetycznych opartych na turbinach gazowych. Ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne, czyli wykorzystanie opatentowanych łożysk powietrznych niewymagających smarowania, mikroturbiny Capstone zapewniają wysoką wydajność i niezawodność, przy jednoczesnej ochronie środowiska i gwarancji niskich kosztów utrzymania.

Na pytanie o porównanie kosztu zastosowania silników, a mikroturbin, firma odpowiada: „Silniki są z założenia tańsze w zakupie, ale długoterminowo mikroturbiny zapewniają większe oszczędności w zużyciu energii. W szczególności sprawdza się to w przypadkach gdy klient ma potrzebę odzyskania pary lub ciepła w innej postaci (np. branża farmaceutyczna, papiernicza, spożywcza, szpitale), posiada niskiej jakości biogaz lub potrzebuje zmieniać natężenie produkcji prądu np. w cyklu dziennym lub rocznym (np. w hotelach, domach spokojnej starości, etc.). Dodatkowo mikroturbiny są o wiele tańsze, nie wspominając także o zerowej emisji spalin".

×