Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zainaugurowano V Europejski Kongres Gospodarczy

Autor:

Dodano:

Trwa V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości m.in. wydawca portalu farmer.pl.

Stolica aglomeracji śląskiej stanie się przez trzy kolejne, majowe dni centrum ożywionej debaty dotyczącej kształtu europejskiej i światowej gospodarki. Kilkuset panelistów i niemal sto sesji podczas których politycy, biznesmeni, naukowcy i przedstawiciele instytucji kultury będą dyskutować, spierać się, konfrontować poglądy i poszukiwać rozwiązań. Rozpoczął się V Europejski Kongres Gospodarczy - największa impreza gospodarcza Europy Centralnej.

Wypowiedzi uczestników uroczystej inauguracji V Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP:
- Dzisiaj, w 2013 roku, najważniejszą przewagą konkurencyjną polskiej gospodarki jest przewidywalność i stabilność społeczna, co pokazuje, że wymóg mądrego dialogu między polityką i politykami, ale także między polityką i społeczeństwem, między pracodawcami i pracownikami, jest kluczowy z punktu widzenia budowania autorytetu państwa, wiarygodności marki narodowej czy biznesowej, a także naszej otwartości (...) To, co jest największą przewagą konkurencyjną Polski na dziś, a jestem przekonany, że także na jutro, to kapitał ludzki; Mamy 30 tys. programistów, automatyków, specjalistów telekomunikacji, którzy w zeszłym roku skończyli studia.

Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej:
- Europa przechodzi poważny kryzys. Traci na konkurencyjności. Przemysł wycofuje się na Wschód. Reindustrializacja to dobry pomysł, ale czy jest możliwy do wprowadzenia w życie przy takiej polityce wobec przemysłu, jaką prowadzi Unia Europejska, zwłaszcza w stosunku do energetyki? Na skutek polityki klimatycznej przestała być ona zarządzana według zasad wolnego rynku. Polityka Unii Europejskiej jest antyprzemysłowa. Tymczasem jeśli gospodarka nie wypracuje odpowiednich środków, nie będzie za co prowadzić działań na rzecz ochrony klimatu (...) Dzisiaj przemysł rozwija się na Ukrainie, w Rosji. Mimo tego musimy zadbać o następstwo kadr technicznych w naszych zakładach produkcyjnych. Bardzo ważne jest także podejście do innowacji. Przede wszystkim Europa potrzebuje powrotu do wolnego rynku. Jej gospodarka jest przeregulowana.

Tomáš Malatinský, Minister Gospodarki Słowacji:
- Jeżeli chcemy, jeżeli mamy ambicję utrzymać Unię Europejską i strefę euro, musimy zajmować się długiem publicznym, obniżać stopień zadłużenia (...) Spełnianie kryteriów to podstawowa sprawa, łączy się to z oszczędzaniem na każdym kroku. Z drugiej strony konieczne są działania prowzrostowe: oparcie się na innowacjach, badaniach i nauce (...) W zarządzaniu naszymi procesami w dziedzinie środowiska naturalnego, w zarządzaniu deficytem i innymi aspektami gospodarki, wszystko musimy mieć pod kontrolą - czy na poziomie państwa, czy na poziomie ogólnoeuropejskim.

Varujan Vosganian, Minister Gospodarki Rumunii:
- Europa ma przed sobą duże wyzwania. Trzeba osiągnąć równowagę między regulacjami, przykładowo w zakresie ochrony środowiska tak, by nie zapomnieć o kwestii konkurencyjności (...) Trzeba to połączyć z problematyką badań oraz innowacyjności. Kluczowym słowem dla Europy pozostaje słowo „konkurencyjność". Ważne, by zwiększać konkurencyjność europejskiej gospodarki. Ważne, żeby wraz z innymi krajami tworzyć wspólną politykę przemysłową. Mamy sektory, które mogą być coraz mocniejsze na międzynarodowym rynku. Musimy szukać nowych rynków w Afryce, czy w Azji Południowo-Wschodniej. To będzie niczym otwarcie okna i wpuszczenie świeżego powietrza. Wierzę w Europę, gdzie zachęca się również do inwestowania kapitał krajowy. Ważne, by była równowaga między tym, co z Brukseli, a tym, co krajowe. W czasie kryzysu trzeba się otwierać na nowe rynki.

Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001:
- Śląsk jest dobrym miejscem do dyskusji o gospodarce, to tutaj skupiony jest przemysł, tu jest także serce energetyczne kraju. Zależy nam na tym, by styk między polityką i biznesem był przejrzysty, transparentny, a przy tym intensywny. By pojedyncze incydenty nie powodowały, że przestajemy się kontaktować. Cieszymy się z obecności w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego wszystkich przedsiębiorców. Zarówno tych reprezentujących te największe, jak i te mniejsze firmy. Wszyscy razem mamy stworzyć podstawy dobrze funkcjonującej śląskiej, polskiej i europejskiej gospodarki (...) Chodzi nam o konkurencyjność i wzrost. Nie ma wzrostu bez konkurencyjności. Potrzebne są reformy strukturalne i stabilizacja finansów publicznych. Trzeba wprowadzić priorytet dla produkcji, przed usługami, które nie rozwiążą nam problemów. Ważna jest, na poziomie kraju, współpraca między poszczególnymi działami oraz współpraca w ramach Europy.

×