Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Obniżone dopłaty o 1 proc. każdego dnia – wnioski do 10 czerwca

Autor:

Dodano:

Kto nie zdążył złożyć wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych do 15 maja, będzie miał obniżone te dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie takich wniosków upływa w tym roku 10 czerwca – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podaje Agencja, od początku naboru do biur powiatowych zostało złożonych ponad 1,34 mln wniosków o płatności bezpośrednie, ponad 718 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, ponad 23 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego", ponad 93,5 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności.

ARiMR przypomina, że zmiany do złożonego już wniosku można, bez żadnych sankcji finansowych, dostarczyć do Agencji do 31 maja 2013 r. Złożenie poprawionego wniosku, po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie należnych rolnikowi płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia, w zakresie powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane we wniosku.

- Rolnicy realizujący w swoich gospodarstwach "Program rolnośrodowiskowy" zobowiązani są do składania co roku, a więc także w 2013 r., wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej. Wniosek taki składa się na tym samym formularzu, który obowiązuje dla dopłat bezpośrednich i ONW, i w takich samych terminach - czyli do 15 maja, a za każdy dzień roboczy zwłoki rolnik otrzyma płatności obniżone o 1 proc. Ostateczny termin złożenia wniosków upływa w tym roku 10 czerwca - zaznacza ARiMR.

×