Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

„Mieszkanie dla młodych” także na wsi?

Autor:

Dodano:

Od lat mieszkańcy wsi nie mogą korzystać z wielu programów pomocowych kierowanych do poszczególnych grup obywateli, a zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Po programie „Rodzina na swoim” ma być uruchomiony nowy: „Mieszkanie dla młodych”.

W związku z sejmową debatą nad „Informacją Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” oraz zamierzeniami w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych” wróciła kwestia pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców wsi.

- Dlaczego nie oferujecie darmowej ziemi z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych po to, żeby wesprzeć ten program? – pytała poseł Marzena Machałek. Ale odpowiedzi na to pytanie nie było.

Posłowie wskazywali też, że z planowanych ułatwień nie mogą korzystać osoby budujące w sposób typowy dla małych miejscowości. Z wyjaśnień rządu wynika, że planowany system pomocy nie będzie wspierał budownictwa jednorodzinnego.

- Na użytek tej ustawy popełniliśmy nową definicję budynku jednorodzinnego, w którym lokale mieszkalne będą dotowane z budżetu państwa w związku z ich zakupem – wyjaśniał wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń. - Są to budynki mieszkalne, w których lokal mieszkalny 75-metrowy, bo taki może być maksymalnie, będzie jakby zdublowany, innymi słowy będą to budynki jednorodzinne dwulokalowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo budowlane, z tym że te lokale to będą lokale mieszkalne. Takie budynki będą mogły powstawać czy to w formie bliźniaków, czy to w formie nadbudowy.

Jak podkreślił wiceminister, uzasadnione jest, „żeby nie powtarzać tego, co miało miejsce w „Rodzinie na swoim”, mianowicie dotowania domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej 140 m2, dlatego że to wyraźnie wyróżnia taką grupę beneficjentów od tych, którzy z różnych powodów, także i ekonomicznych, mogą sięgnąć do zasobu istotnie słabszego, niżej standaryzowanego, jeśli chodzi o wielkość.”

Wiceminister zapowiedział też zmiany dotyczące budownictwa socjalnego i komunalnego.

- Środki dotychczas przeznaczone na budownictwo socjalne chcemy przeznaczyć dla gmin na budownictwo komunalne, co będzie realizowane także w formie spółek gminnych prawa handlowego o określonych parametrach, które w ustawie, przepraszam, w założeniach do ustawy są już przez nas wstępnie zaprojektowane. Chcemy także w budownictwie na wynajem, tym realizowanym przez gminę, widzieć obszar budownictwa o charakterze alternatywnym dla budownictwa prywatnego, które nadal powinno ciągnąć w górę przyrost polskiego budownictwa mieszkaniowego, oczywiście traktowany w tej odpowiedzi ilościowo, bo nie odnoszę się ani do wielkości lokali mieszkalnych, ani do ich standardu.

×