Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zakaz stosowania neonikotynoidów od 1 grudnia 2013 r.

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska przyjęła przepisy ograniczające stosowanie trzech substancji czynnych z grupy neonikotynoidów. Ograniczenia wejdą w życie 1 grudnia 2013 r., a w przeciągu dwóch lat Komisja przeanalizuje ich funkcjonowanie.

A jednak stało się! Zapowiadany zakaz stosowania środków z grupy neonikotynoidów stał się faktem, a niedługo będzie obowiązywał rolników, również w Polsce.

- Zapoznawszy się z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w której stwierdza się zagrożenie dla pszczół miodnych, w ubiegłym miesiącu zobowiązałem się, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych owadów. Temu celowi służą przyjęte przepisy, które stanowią kolejny ważny krok na drodze do poprawy perspektyw naszych pszczół. Owady te są istotne z dwóch względów: nie tylko wytwarzają miód, ale przede wszystkim zapylają rośliny. Pszczołom zawdzięczamy ok. 80 proc zapylania - w dodatku odbywa się to metodą naturalną i nic nas nie kosztuje - powiedział Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

Decyzja przyjęta przez Komisję jest częścią jej kompleksowej strategii Komunikat Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych COM(2010) 714 final, która ma zapobiec zmniejszeniu populacji pszczół w Europie. Od czasu opublikowania w 2010 r. strategii Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych rozpoczęto lub już zrealizowano kilka działań. Wśród nich należy wymienić: wyznaczenie laboratorium referencyjnego UE do spraw zdrowia pszczół; zwiększenie współfinansowania UE dla krajowych programów pszczelarskich i współfinansowanie badań nadzoru w 17 państwach członkowskich, które dobrowolnie postanowiły je przeprowadzić (w 2012 r. przeznaczono na nie 3,3 mln EUR). Unia realizuje także programy badawcze, takie jak BeeDoc i STEP, w ramach których analizowane są różne czynniki, które mogą powodować zmniejszanie się europejskiej populacji pszczół.

Jakie będą kolejne kroki w tej sprawie? - Państwa członkowskie muszą do 30 września 2013 r. cofnąć lub zmienić obowiązujące pozwolenia, tak aby dostosować się do ograniczeń wprowadzonych przez UE. Mogą one dopuścić wykorzystywanie najpóźniej do dnia 30 listopada istniejących zapasów. Krajowe organy są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby ograniczenia te były prawidłowo stosowane. Gdy tylko Komisja uzyska nowe dane w tej sprawie, w przeciągu dwóch lat przeanalizuje wprowadzone ograniczenia, dostosowując je do aktualnej wiedzy naukowej i postępu technicznego - poinformowała Marta Angrocka-Krawczyk z wydziału prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Przypominamy, że na posiedzeniu komitetu odwoławczego 29 kwietnia 2013 r. państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia (większości kwalifikowanej) w tej sprawie. Komisja ogłosiła, że będzie prowadzić dalszą procedurę ograniczania zgodnie z planem. Ograniczone będzie stosowanie trzech neonikotynoidów (clotianidyny, imidakchoprydu i tiametoksamu), którymi zaprawia się nasiona, które stosuje się w glebie (w postaci granulek) lub którymi opryskuje się rośliny i zboża (z wyjątkiem zbóż ozimych) przyciągające pszczoły. Pozostałe dozwolone zastosowania są dostępne tylko dla użytkowników profesjonalnych.

Wyjątki będą ograniczone do możliwości opryskiwania roślin przyciągających pszczoły przy uprawach szklarniowych, a na polach tylko po okresie kwitnienia.

×