Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jaki zwrot akcyzy na kolejny okres budżetowy?

Autor:

Dodano:

Czy może zabraknąć pieniędzy na zwrot akcyzy dla rolników? Jakie będą w najbliższym czasie zasady zwrotu podatku akcyzowego?

Nie ma jeszcze programu pomocy krajowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego w rolnictwie na następny okres budżetowy.

- Po pierwsze w tej chwili oczekujemy na wytyczne KE – po to, żeby przygotować program na kolejną perspektywę na lata 2014 – 2020 – informował posłów sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. - Dziś program funkcjonuje i będzie funkcjonował w tej postaci, jaka jest państwu znana, do końca grudnia tego roku – wedle tych standardów, które są zapisane także w ustawie budżetowej. A więc 720 mln zł to jest kwota do zwrotu. A także został ustalony limit 86 litrów do jednego hektara. Te wielkości się nie zmienią. Zmieniona została ustawa o zwrocie akcyzy, która również ma uprościć ten proces.

Wiceminister odniósł się w ten sposób do wątpliwości wynikających z tego, że wydatkowano już ponad połowę kwoty przewidzianej w budżecie na zwrot akcyzy i może okazać się, że pieniędzy jest za mało. Członek Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Marian Dembiński przypomniał wcześniej, że związek domaga się zwiększenia limitu paliwa do 120 litrów na ha.

- Przez wiele lat wracały pieniądze do budżetu a mogły trafić do rolników – mówił Dembiński. - Mogły trafić do rolników. Przez wiele lat prosiliśmy o to, ażeby obecna ekipa wprowadziła większy limit bądź pełny zwrot akcyzy. Niestety, to się nie wydarzyło. Jeżeli w tym roku zabraknie pieniędzy w budżecie, to będzie gruba chryja. Gruba chryja – dlatego, że albo jest niedoszacowanie, albo przeszacowanie. Ktoś, kto planuje budżet, powinien być odpowiedzialnym – tu może ubliżę – rachmistrzem. Może nie ministrem, ale rachmistrzem czy księgowym.

Wiceminister Plocke zapowiedział też, że prace nad systemem zwrotu akcyzy, jaki będzie obowiązywał w przyszłym okresie budżetowym, uwzględniają wiele możliwości:

- Natomiast tak naprawdę chcę zwrócić uwagę, że wielkość zwrotu akcyzy będzie uzależniona od tego, jaka kwota będzie wpisana do projektu budżetu państwa na kolejne lata. Prace planistyczne nad budżetem rozpoczynają się, więc będziemy mieli okazję wypowiedzieć się również w tej sprawie – bazując na dotychczasowych wnioskach z posiedzeń Komisji a także na ekspertyzach, które były przygotowane przez instytuty naukowo-badawcze. Dziś mamy zwrot akcyzy do jednego hektara użytków rolnych. Natomiast było wiele uwag i wniosków, żeby zwrócić uwagę na gospodarstwa, które prowadzą produkcję zwierzęcą, gdzie jest większe zużycie paliwa, co jest pewnie jasne. Chcemy dokładnie przeanalizować, jaki model zostanie przyjęty do nowego programu.

×