Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Lucerna źródłem białka w paszy

Autor:

Dodano:

Lucerna jest od wielu lat znana i uprawiana na użytkach zielonych. Pasza przygotowana z lucerny jest cennym źródłem białka w paszy dla wielu grup zwierząt.

W Polsce lucerna jest uprawiana z przeznaczeniem na paszę dla bydła mlecznego. Spośród wszystkich roślin uprawianych na użytkach zielonych to właśnie lucerna dostarcza najwyższą ilość białka, a do tego plonuje dwukrotnie obficiej niż uprawy koniczyny i nawet czterokrotnie przewyższa plony traw – mówi Marek Kościelak z firmy Agriland.

Plony z lucernika na dobrym stanowisku w pierwszych trzech latach średnio kształtują się  na poziomie 80 do 100 ton zielonki z hektara o zawartości białka na poziomie powyżej 20 proc. Przy czym plony na poziomie 100 ton nie są żadnym zaskoczeniem ani rekordem – dodaje Kościelak.

Uprawa lucerny niesie jednak za sobą pewne wymagania. Dotyczą one w głównej mierze utrzymania zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu odpowiedniego odczynu gleby (pH 6-7). Na glebach kwaśnych lub lekko kwaśnych roślina ta nie będzie rosła i wypadnie z plantacji po pierwszym roku. Jest to roślina, która może być uprawiana na glebach dobrych (klasa bonitacyjna 4B jest górną granicą uprawy lucerny)  przez 4 do 5 lat (choć znane są z praktyki 7 letnie lucerniki dające plony na dobrym poziomie).
 
Lucerna to roślina odporna na suszę, ze względu na silny palowy system korzeniowy. Dzięki takiemu systemowi korzeniowemu woda oraz składniki pokarmowe pobierane są z głębokich warstw gleby.
×