Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Ponad 9,7 mld euro dla Polski na rozwój obszarów wiejskich

Autor:

Dodano:

Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi przyjęty w lutym przez przywódców państw budżet UE na lata 2014-2020, Polsce przypadnie w tym okresie ok. 9 mld 724 mln euro na rozwój obszarów wiejskich - wynika z propozycji Komisji Europejskiej, do której dotarła PAP.

Taka kwota dałaby Polsce pozycję największego beneficjenta tego programu; zaraz za Polską są Włochy z 9 mld 267 mln euro.

Podział środków w ramach tzw. drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej znalazł się w datowanym na 28 maja liście sekretarz generalnej Komisji Europejskiej Catherine Day do sekretarzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Day przypomniała w nim, że uzgodniona na lutowym szczycie UE kwota na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 to 84 mld 936 mln euro.

Poinformowała, że 0,25 proc. tej sumy będzie użyte na wsparcie techniczne przez KE, nie jest więc przeznaczone do podziału na kraje unijne. Po odjęciu wsparcia technicznego kwota do podziału wynosi 84 mld 723,7 mln euro.

Na Polskę, według tabeli dołączonej do listu, przypada z programu rozwoju obszarów wiejskich 9 mld 724,2 mln euro. Z czego na 2014 rok przydzielono 1 mld 479 mln euro, na 2015 rok - 1 mld 448,1 mln euro, na 2016 rok - 1 mld 417,8 mln euro, na 2017 rok - 1 mld 388,1 mln euro, na 2018 rok - 1 mld 359 mln euro, na 2019 rok - 1 mld 330,3 mln euro i na 2020 rok - 1 mld 302 mln euro.

Day zaznaczyła w liście, że kraje UE były nieformalnie poinformowane o podziale środków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich podczas lutowego szczytu UE.

Na lata 2007-2013 Polsce przypadło ok. 13,2 mld euro dofinansowania z UE na projekty realizowane w ramach programów Rozwój Obszarów Wiejskich.

W sumie z budżetu UE na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro, z czego ok. 18,8 mld euro na dopłaty bezpośrednie.

Obecnie trwają negocjacje między krajami UE a PE w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Niewykluczone, że PE będzie głosował w tej sprawie w lipcu.

×