Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zadbaj o czystość wody dla krów

Autor:

Dodano:

Potocznie mówi się, że krowa jest zwierzęciem, które zje zepsutą paszę i wypije brudną wodę. Nie jest to jednak prawdą rozpatrując fakt ten od strony dobrostanu oraz wymagań dzisiejszych ferm krów mlecznych.

W świetle wymagań weterynaryjnych każda grupa zwierząt gospodarskich musi mieć stały dostęp do wody.

Zarówno krowy utrzymywane w budynkach inwentarskich jak i te, które mają możliwość korzystania z pastwiska muszą mieć zapewniony dostęp do czystej wody. Gdy krowy korzystają z poideł wewnątrz budynku, należy o te poidła zadbać – powinny być one czyste (bez resztek pasz przenoszonych na pyskach krów i innych zanieczyszczeń, których obecność w poidle może przyczynić się do rozwoju flory patogennej). Bardzo ważne jest by regularnie sprawdzać drożność poideł.

Krowom korzystającym z pastwiska woda również powinna zostać dostarczona (w przypadku odległych pastwisk jest to problem, gdyż wodę trzeba dowieźć beczkowozem). Należy unikać sytuacji, w których krowy korzystają z naturalnych zbiorników wodnych.

Bardzo ważne jest by woda, którą piją zwierzęta była czysta. Poza aspektem wymogów weterynaryjnych dotyczących dobrostanu rolę odgrywa tu również aspekt ekonomiczny. Koszt dowozu wody na pastwisko, czy okresowego czyszczenia poideł jest znikomy w porównaniu z kosztami weterynaryjnymi ponoszonymi na leczenie zwierząt z objawami zatrucia, niskim pobraniem paszy, a w efekcie obniżoną wydajnością mleczną.
×