Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spółki podległe MRiRW pozostaną państwowe

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa nie widzi obecnie potrzeby prywatyzacji żadnej z podległej mu spółek.

Obecnie resortowi podlega 46 tzw. spółek strategicznych.

- Jest to 8 spółek hodowli roślin i 38 spółek hodowli zwierząt – mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa wiceminister Tadeusz Nalewajk. - Oczywiście, jeszcze spółki, jeżeli chodzi o zwierzęta, są podzielone na spółki gospodarskie, hodowli koni oraz stada ogierów. Cały czas są monitorowane i podejmowane sprawy w kontekście znaczenia tych spółek dla sektora rolnictwa w Polsce. Oczywiście, te prawa – z udziałów resortu w spółkach – sprawuje w imieniu ministra rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych.

Po przeanalizowaniu, ministerstwo nie widzi potrzeby prywatyzacji żadnej ze spółek.

- W tamtym roku był przez ministra powołany zespół przy udziale świata nauki i przedstawicieli tychże spółek. Konkluzja z raportu zespołu jest taka, że na dzień dzisiejszy minister rolnictwa i rozwoju wsi nie widzi potrzeby podejmowania działań w zakresie przekształceń własnościowych podmiotów, będących w jurysdykcji ministra rolnictwa – powiedział wiceminister. -  Powołaliśmy również zespół roboczy w kontekście analizy hodowli z udziałem instytutów badawczych – bo od tamtego roku te instytucje nazywają się instytutami badawczymi – oraz w kontekście postępu hodowlanego i znaczenia spółek dla gospodarki. I tak na dzień dzisiejszy mamy instytuty. Główny instytut to jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Jest to instytut, który w swoim zakresie obowiązków powołuje, tworzy podmioty dla realizacji tychże zadań. I na dzień dzisiejszy też nie ma potrzeby – i nie widzimy uzasadnienia – dla prywatyzacji spółek, będących w jurysdykcji ANR. ANR spełnia w imieniu ministra rolnictwa prawa do udziałów czy akcji spółek, które są w obrębie instytutów badawczych.

Resort nie zamierza też prywatyzować Elewarru, dla którego prawo nadzoru sprawuje Agencja Rynku Rolnego. -  Za rok 2012 spółka ta przyniosła zysk ponad 3 mln zł – koło 4 mln zł. Nie pamiętam dokładnie – chyba 3,7 mln zł za rok 2012 – mówił Nalewajk.

×