Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Lepsza koniunktura w rolnictwie?

Autor:

Dodano:

Koniunktura w rolnictwie w II kwartale 2013 r. poprawiła się. Ogólny wskaźnik koniunktury wzrósł kwartalnie z poziomu -9,7 do -6,5, a względem II kwartału 2012 r. zwiększył swoją wartość ponad dwukrotnie (z poziomu -13,5) – wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

- Poprawa koniunktury wynika z działania nie tylko czynników sezonowych (wiosenne ożywienie), ale i cyklicznych, na co wyraźnie wskazuje przebieg linii wskaźnika koniunktury, wyrównanego sezonowo i oczyszczonego z zakłóceń przypadkowych (cienka linia na rysunku) - wynika z badań.

Na wzrost wskaźnika koniunktury składają się niewielki wzrost wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych (o 0,5 kwartalnie i 2,1 rocznie) oraz znaczący wzrost wskaźnika zaufania rolników (o 8,7 kwartalnie i o 16,9 rocznie).

- Poprawa koniunktury w rolnictwie w ciągu ostatniego kwartału jest na tyle silna, by móc mówić o przełamaniu stagnacji i utrwalającym się cyklicznym ożywieniu. Gospodarstwa rolne optymizmem patrzą w przyszłość. Saldo przewidywań odnośnie do wysokości przychodów pieniężnych po raz pierwszy od III kwartału 2011 r. osiągnęło wartość dodatnią - podaje Instytut.

Poprawa koniunktury nastąpiła we wszystkich badanych przekrojach gospodarstw rolnych, tj. bez względu na ich wielkość, położenie (z wyjątkiem makroregionu środkowozachodniego) oraz wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa. Utrzymuje się jednak duże zróżnicowanie sytuacji rolników.

Podobnie jak w poprzednich badaniach, zdecydowanie lepiej radzą sobie gospodarstwa duże (powyżej 50 ha), zlokalizowane w makroregionach północnym i zachodnim, kierowane przez rolników młodszych wiekiem (do 30 lat) i lepiej wykształconych.

- Poprawę koniunktury widać również na poziomie sald poszczególnych pytań kwietniowej ankiety. Odnotowano, przede wszystkim, znaczny wzrost zakupów obrotowych środków produkcji. Salda zakupowe nawozów mineralnych, pasz treściwych i środków ochrony roślin wzrosły zarówno kwartalnie, jak i w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku. Zaobserwowano również niewielki wzrost inwestycji w maszyny i urządzenia rolnicze oraz niewielki spadek inwestycji w budynki i budowle. Nieznacznie poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw rolnych - informuje IRG.

- Mimo zwiększenia dostępności kredytów preferencyjnych rośnie niechęć rolników do zadłużania się. Wygospodarowane i uzyskane środki finansowe przeznaczyli w pierwszej kolejności na powiększenie zakupów środków produkcji i inwestycje w gospodarstwo. Zwiększyły się również - w porównaniu z rokiem ubiegłym - wydatki na zakup gruntu - czytamy w raporcie.

×