Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zamieszanie w sprawie wypłaty roszczeń za kampanię 2011/12

Autor:

Dodano:

Z powodu przerwanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej Związki Plantatorów skupione w Radzie Związków PBC przy KSC postanowiły wrócić do roszczenia o wypłatę należności dotyczącej dodatkowego świadczenia finansowego za kampanię 2011/12 – poinformował Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Co na to KSC?

Te roszczenia, jak podał KZPBC, wynika z rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

- Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru (Dz.U.2011 Nr 57, poz. 292) stosuje się w przypadku braku porozumienia branżowego. Wynika to z treści paragrafu 1 powyżej powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym, „ rozporządzenie określa warunki zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, w przypadku braku porozumienia branżowego" - poinformowała portal farmer.pl Sylwia Kalska, dyrektor Biura Promocji i PR Krajowej Spółki Cukrowej SA.

- KSC S.A. od 2011 r. zawiera ze wszystkimi działającymi w spółce Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego, reprezentującymi plantatorów dostarczających buraki cukrowe do KSC S.A., porozumienia branżowe, o których mowa w części II ust. 11 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.). Na kampanię cukrowniczą 2011/12 i kampanię 2012/13 zostały zawarte porozumienia branżowe jednoroczne, ustanawiające warunki zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej KSC S.A. W dniu 5 marca 2013 roku w Toruniu zostało podpisane porozumienie branżowe wieloletnie, które będzie obowiązywać w KSC w latach gospodarczych 2013/14 -2019/20 - dodała Kalska.

Podkreśliła, że treść porozumienia branżowego jest negocjowana z reprezentacją Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, które działają przy Krajowej Spółce Cukrowej.

- Porozumienia branżowe zawierane na podstawie przepisów prawa unijnego regulują zasady współpracy w najważniejszych obszarach pomiędzy Plantatorami i Producentem Cukru. Szczegółowe warunki dostaw buraków zawarte są w umowach kontraktacji podpisywanych w każdym roku gospodarczym z plantatorami. Postanowienia umów kontraktacji, w tym również warunki cenowe są corocznie, przed rozpoczęciem kontraktacji negocjowane z wcześniej wymienianą reprezentacją Związków Plantatorów Buraka Cukrowego oraz konsultowane z Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego. Zapłata dla Plantatorów za dostarczony surowiec odbywa się w terminach i na warunkach zgodnych z zapisami umów kontraktacji na dany rok gospodarczy - podkreśliła Sylwia Kalska.

- Zapomniano dodać, że porozumienie branżowe musi być podpisane przed zawarciem umów kontraktacyjnych , które zostały zawarte w miesiącu kwiecień 2011 r. Porozumienie zawarto we wrześniu 2011 r., a więc już 4 miesiące po kontraktacji. Tak stanowi prawo europejskie tj. rozporządzenie 1235 i 952/2006. Oznacza to, że porozumienie to jest zawarte niezgodnie z tymi przepisami. Następne porozumienia są już zgodne z prawem europejskim. Ciekawe, że dwa koncerny tj. P&L i Nordzucker wypłaciły te pieniądze wynikające z rozporządzenia MRiRW, pomimo że też później po kontraktacji podpisały porozumienia - skomentował z kolei Kazimierz Kobza, dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

×