Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Za SHiUZ-y wpłynęło 100 mln zł

Autor:

Dodano:

Prywatyzacja SHiUZ-ów zakończyła się wpływem 100 mln zł. Obecnie trwa udostępnianie udziałów nieodpłatnych na rzecz uprawnionych.

Dyrektor Departamentu Prywatyzacji MSP Wojciech Chmielewski poinformował posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prywatyzacji spółek sektora hodowli i unasieniania zwierząt.

- Spółki inseminacyjne – cztery spółki: Małopolskie Centrum Biotechniki z siedzibą w Krasnem, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Bydgoszczy, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt spółka z o.o. w Łowiczu oraz Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach – były prywatyzowane w okresie od sierpnia 2010 r. do kwietnia 2012 r. – powiedział. - Zbycia nastąpiły na rzecz uprawnionych – to jest producentów rolnych, współpracujących ze spółkami, inseminatorów oraz pracowników. Wszystkie udziały zostały zbyte na rzecz tychże uprawnionych. Ostatecznie prywatyzacja zakończyła się wpływami z tytułu zbycia tych udziałów we wszystkich spółkach w wysokości rzędu 100 mln zł. W tej chwili trwa proces udostępniania udziałów na rzecz uprawnionych – tych nieodpłatnych udziałów, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji. Ten proces będzie trwał jeszcze do roku 2014.

SHiUZ-y prywatyzowane są w oparciu o koncepcję prywatyzacji spółek rolno-spożywczych z 2010 r.

Oceniając proces prywatyzacji SHiUZ poseł Cezary Olejniczak powiedział, że „w pewnym zakresie prywatyzacja się nie udała. A nie udała się z prostego powodu – ponieważ rolnicy z roku na rok mają coraz mniej pieniędzy. Nie są w stanie takich pieniędzy, jakie państwo zaproponowali za te akcje, wyłożyć ze swoich środków – bo z roku na rok właśnie ubożeją.”

Leszek Korzeniowski uznał natomiast, że chociaż „to idzie wszystko wolniej niż było pierwotnie zakładane, ale idzie w takim kierunku, w jakim my oczekiwaliśmy”.

×