Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe nawozy z siarką z Puław

Autor:

Dodano:

W Puławach zakończono realizację trwającego 6 lat międzynarodowego projektu badawczego nowych formuł nawozów azotowych z dodatkiem siarki. Wynik badań posłużyły poszerzeniu oferty nawozowej o nowe produkty i sposoby ich aplikacji (nawozy z zawartością siarki na bazie mocznika i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM).

Na podstawie zebranych wyników projektu dokonano oceny nawozów nowej generacji przed wdrożeniem ich do dystrybucji. Ocena ta będzie stanowić podstawę zaleceń nawozowych i działań marketingowych dla nowych produktów Puław - PULGRAN S, PULASKA, RSMS, które będą wytwarzane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

W większości krajów Europy drastyczne ograniczenia emisji siarki, doprowadziły do jej niedoboru w glebach uprawnych. Niedobory siarki, szczególnie u roślin siarkolubnych (rzepak, trawy) i dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem stwierdzono najpierw w Irlandii i Szkocji a następnie w Anglii, Północnych Niemczech, Szwecji i Danii. Kraje Europy Centralnej i Wschodniej wykazują pewne opóźnienia w zakresie rozpoznania potrzeb nawozowych tym składnikiem dlatego wskazane było podjęcie badań w tym kierunku.

W 4-letnim cyklu badań oceniany był wpływ nawożenia nawozami azotowo-siarkowymi (typu NS) w porównaniu z prostymi nawozami azotowymi na plonowanie i jakość roślin (rzepak ozimy, pszenica ozima i kukurydza). Dokonano oceny wpływu nawożenia nawozami azotowymi zawierającymi siarkę i bez siarki na plonowanie i jakość badanych roślin. W badaniach założono zwiększenie efektywności nawożenia nawozami stałymi z dodatkiem siarki (NS) w stosunku do nawozów bez dodatku siarki (N) oraz zwiększenie efektywności nawożenia nawozami płynnymi w stosunku do nawozów stałych.

Przeprowadzone w Polsce doświadczenia w latach 2008 - 2012 wykazały korzystniejsze działanie nawozów NS na wzrost i rozwój badanych roślin oraz na parametry jakościowe i ilościowe uzyskanego plonu. Wyniki badań potwierdziły założoną hipotezę badawczą, że nawożenie nawozami azotowymi wzbogaconymi w siarkę w większości przypadków przynosi wyższą efektywność w stosunku do stosowania prostych nawozów azotowych. W warunkach Polski większą efektywność produkcyjną i ekonomiczną wykazywały nawozy płynne. RSM zalecany jest w uprawie pszenicy, a RSMS w uprawie rzepaku. W doświadczeniach niemieckich i czeskich efektywniejszym nawozem okazał się stały mocznik wzbogacony w siarkę.

- Już wstępne wyniki badań przedstawiały się bardzo obiecująco dlatego w Puławach bardzo szybko dostosowaliśmy do nich swoje działania inwestycyjne. Dzięki tym działaniom na rynek szybciej trafią nowoczesne formuły nawozów - zauważa dr Zenon Pokojski, członek zarządu Grupa Azoty Puławy SA. - Nasza strategia działania kładzie duży nacisk na współpracę z nauką i klientami. Chcemy budować ich wartość. Ten wspólnie realizowany projekt badawczy jest tego dobrym przykładem.

- Nowy Kompleks Nawozowy, którego I etap budowy właśnie finalizujemy, to wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych z dodatkiem siarki. W ciągu roku wybudowaliśmy wytwórnię do produkcji płynnych nawozów, która może produkować nowy nawóz PULASKA i RSMS. W przyszłym roku ruszy produkcja nowych nawozów granulowanych typu NS - zapewnia Marian Rybak, wiceprezes Puław.

W realizację Mega Projektu zaangażowane były oprócz Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY" SA placówki naukowe z Polski Czech i Niemiec: IUNG PIB Puławy/Wrocław, INS w Puławach, ZUT w Szczecinie, Instytut Niemiecki w Mecklenburgu, Instytut Praski w Czechach oraz partnerzy handlowi: UNIBALTIC AGRO, AGRO BALTIC, AGRO CS i AGROCENTRUM Sp. z o.o.

×