Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IJHARS ma 10 lat

Autor:

Dodano:

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych świętuje swoje 10 urodziny. Powstała z połączenia Centralnego Inspektoratu Standaryzacji (CIS) oraz Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolno-Spożywczych (ISiPAR).

W ramach stworzonych w 2003 roku struktur IJHARS funkcjonuje: Główny Inspektorat, 16 wojewódzkich inspektorów, 6 akredytowanych laboratoriów. Natomiast główne zadania inspekcji to przede wszystkim kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, współpraca z agencjami płatniczymi w realizacji WPR, koordynacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi, a także nadzór nad rolnictwem ekologicznym oraz ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych.

Przybyłych gości powitał Główny Inspektor Stanisław Kowalczyk. Profesor prezentując efekty pracy kierowanej instytucji w pierwszej kolejności odniósł się do jej korzeni, między innymi do funkcjonującego w latach 30. ubiegłego stulecia Polskiego Związku Bekonu. Jak zauważył Stanisław Kowalczyk organizacja ta była bezpośrednim poprzednikiem CIS, kontrolowała standardy produkcji wieprzowiny i zajmowała się promocją eksportu.

Spotkanie było okazją do uhonorowania najlepszych pracowników inspekcji. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podziękowania i odznaczenia za wieloletnią pracę przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz.

Stanisław Kalemba wręczył odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa, a gratulując i dziękując za wieloletnią pracę, podkreślił rolę inspekcji w budowaniu wizerunku polskiej żywności. - Działalność Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyczynia się do bardzo wysokiej pozycji sektora rolno-spożywczego nie tylko na jednolitym rynku Unii Europejskiej, lecz także poza jego granicami. Prawidłowe funkcjonowanie tej branży nie byłoby możliwe bez instytucji takich jak IJHARS. Bez Waszej współpracy nie byłoby eksportu o wartości 17,5 mld euro, co daje dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi na poziomie 4,1 mld euro. Te sukcesy, to również zasługa kierownictwa i pracowników IHARS - mówił minister rolnictwa.

×