Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kto kupuje ziemię w Polsce

Autor:

Dodano:

Polską ziemię kupują głównie obywatele państw unijnych. Ziemia rolna to niewielki procent transakcji.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejm wysłuchał informacji wiceministra spraw wewnętrznych Stanisława Rakoczego z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Poseł Anna Nemś, zabierając głos w imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych, wyraziła zadowolenie z przedstawionego sprawozdania.

Wynika z niego, że największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce dotyczy podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - Powierzchnia nabytych przez tę grupę cudzoziemców nieruchomości gruntowych w roku 2012 stanowi prawie 98 proc. powierzchni wszystkich nabytych nieruchomości gruntowych.

Obywatele państw UE kupili też najwięcej ziemi rolnej.

- Przedmiotem tego zainteresowania są przede wszystkim nieruchomości gruntowe przeznaczone pod inwestycje gospodarcze, a także na cele stałego zamieszkania na terenie Polski przez obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy oczywiście żyją i pracują w Polsce - mówiła Anna Nemś. - Ponadto to właśnie obywatele i przedsiębiorcy z tych państw, podobnie jak w latach poprzednich, uzyskali najwięcej, bo około 56 proc. zezwoleń w ramach ustanowionego okresu przejściowego na nabycie nieruchomości rolnych, leśnych, i na podstawie tych zezwoleń dokonali stosownych transakcji nabycia nieruchomości. Niemniej jednak zauważyć należy utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem nieruchomości w Polsce przez obywateli Ukrainy, którzy w 2012 r. otrzymali 50 zezwoleń na nabycie nieruchomości, co stanowi około 15 proc. wszystkich zezwoleń wydanych na rzecz cudzoziemców.

Obcokrajowcy rzadko kupują ziemię z zamiarem uprawiania jej.

- W szczególności zauważalne jest zainteresowanie polskich emigrantów posiadających aktualnie obywatelstwo innego kraju oraz ich najbliższych rodzin – chodzi o dzieci i wnuki – nabyciem nieruchomości gruntowych w Polsce, oczywiście na cele rekreacyjne lub jako miejsce powrotu do ojczyzny. Z przyczyn oczywistych nieruchomości chcą też nabywać cudzoziemcy pozostający w związkach małżeńskich z obywatelami polskimi mieszkający na stałe i pracujący w Polsce oraz osoby prowadzące w Polsce działalność gospodarczą. Patrząc na zarejestrowane w 2012 r. transakcje nabycia nieruchomości gruntowych, należy stwierdzić, że nabyte przez cudzoziemców grunty rolne i leśne w omawianym roku to tylko 12 proc. powierzchni wszystkich nieruchomości – stwierdziła Anna Nemś.

×