Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wsparcie wysokobiałkowych powiązane z produkcją

Autor:

Dodano:

Podkomisja ds. monitorowania upraw roślin motylkowych zebrała się dziś po raz pierwszy.

Z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Finansów obradowała dziś Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania realizacji programu upraw roślin motylkowych.

W programie obrad znalazło się rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi o realizacji programu wsparcia upraw roślin motylkowych w 2012 r. ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni upraw, wysokości zbiorów, płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz informacja o ilości materiału siewnego kwalifikowanego przygotowanego do siewu na rok 2013 .

Zofia Krzyżanowska, radca generalny MRiRW, poinformowała, że ministerstwo podejmuje na forum unijnym kroki, aby uzyskać wsparcie na uprawę roślin wysokobiałkowych w przyszłym okresie programowania.

- Wydaje nam się, że te dyskusje, które – mamy nadzieję, że się zakończą w przyszłym tygodniu kompromisem z Parlamentem Europejskim, wprowadzą możliwość kontynuacji działań dotyczących wsparcia finansowego dla tej grupy roślin. Zabiegamy również, żeby to wsparcie było powiązane z produkcją - powiedziała.

W ubiegłym roku płatności do tych roślin to - łącznie z dopłatą do materiału siewnego – ok. 1776 zł na ha.

Prowadzony program badawczy ma umożliwić rozwiązanie pozafinansowych problemów związanych z uprawą tych roślin – ma być kontynuowany do 2020 r.

Ponadto podejmowane są w Europie próby wspierania roślin białkowych, w tym soi, do których przyłącza się Polska.

×