Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jumper F1 z firmy Bayer

Autor:

Dodano:

Firma Bayer, na sierpniowe siewy rzepaku przygotowała nowość rynkową – odmianę Jumper F1.

Znany producent środków ochrony roślin, firma Bayer od niedawna zaangażowała się także w hodowlę roślin. Są już tego pierwsze efekty. Na rynek trafi materiał siewny nowej odmiany mieszańcowej o nazwie Jumper F1.

Z charakterystyki podanej przez hodowcę wynika, że odznacza się ona wysokim potencjałem plonotwórczym, dostosowaniem do różnych warunków klimatycznych i dobrą zimotrwałością. Najlepiej plonuje na średnich i dobrych stanowiskach. Termin kwitnienia i dojrzewania: średnio późny. Wysokość roślin: średnia. Odporność na wyleganie: dobra. Zdrowotność: dobra. Termin siewu: optymalny do opóźnionego.

Zdjęcie nowej odmiany wykonaliśmy w Sławkowie k./Chełmży, woj. kujawsko-pomorskie, gdzie mieści się Centrum Doradztwa Technicznego (jedno z pięciu w Polsce) firmy Bayer. Jest ono wykorzystywane zarówno przeprowadzania szkoleń rolników, jak i doświadczeń ze środkami ochrony roślin oraz z zakresu hodowli rzepaku – ozimego i jarego.

×