Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

15 lat Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Autor:

Dodano:

W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się spotkanie zarządu i Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, w którym uczestniczyli rolnicy producenci zbóż. Świętowano 15 lecie PZPRZ.

Celem seminarium, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, była analiza bieżącej sytuacji na rynku zbóż, określenie aktualnych problemów i wyzwań, jakie stoją przed branżą. Zboża są, bowiem jednym z głównych kierunków produkcji rolniczej w Polsce.

Otwierając spotkanie, przewodniczący Rady Ekspertów prof. Edward Arseniuk podkreślił rolę związku w reprezentowaniu interesów rolników. Dodał, że Rada Ekspertów, której członkami są przedstawiciele instytutów naukowych, organizacji branżowych powstała właśnie po to, by służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów rolników i producentów zbóż.

Stanisław Kacperczyk, prezes Zarządu PZPRZ, powiedział, że 15 lat temu narodziła się idea utworzenia związku, jako organizacji branżowej integrującej rolników produkujących zboża. Organizacji, której głównym celem jest reprezentowanie ich interesów, zarówno na arenie krajowej, jak i unijnej.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wchodzi w skład Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Jej przewodniczący, Marian Sikora podkreślił, że Związek jest jedną z prężniej działających organizacji. Zarówno, jeśli chodzi o reprezentowanie interesów rolników, jak również promocję przetworów zbożowych. Zaś przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi – poseł Jan Krzysztof Ardanowski, podkreślił, że w ciągu ostatnich 15 lat na polskim rynku zbóż wiele się zmieniło. Również dzięki inicjatywom i działaniom Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

×