Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dopłaty tylko dla rolników czynnych zawodowo

Autor:

Dodano:

Parlament Europejski, Rada Ministrów UE oraz Komisja Europejska potwierdziły, że aktywny rolnik to taki, który nie znajduje się na liście negatywnej działalności wykluczonych z otrzymywania dopłat.

Podmioty znajdujące się na liście nie otrzymają płatności, chyba że będą w stanie udowodnić znaczącą działalność rolniczą. Lista obejmuje lotniska, przedsiębiorstwa kolejowe, stacje uzdatniania wody, agencje nieruchomości oraz tereny sportowe i rekreacyjne.

Państwa członkowskie, po zawiadomieniu Komisji Europejskiej i na podstawie „obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów", będą mogły rozszerzyć listę o inne podmioty gospodarcze, które według nich powinny być wykluczone z otrzymywania płatności.

×