Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szczecin: Protestujący uniemożliwili przetargi

Autor:

Dodano:

Wstrzymane przetargi, planowane rozmowy i prace nad założeniami ustawy umożliwiającej kontrolowanie obrotu i gospodarowanie gruntami rolnymi - to obecny stan protestu w Szczecinie.

Rolnicy protestujący w Szczecinie nie zgadzają się z oceną sytuacji, przedstawioną w Sejmie przez ministra Kalembę.

- Trudno oprzeć się wrażeniu, że informacja o rozpoczęciu w ministerstwie rolnictwa prac nad rozwiązaniami umożliwiającymi prawidłową gospodarkę gruntami po 2016 r., ma związek z naszymi akcjami protestacyjnymi przeprowadzonymi w dniach 29 maja i 14 czerwca br. – oceniają w komunikacie. - Niezmiennie deklarujemy udział w pracach nad przygotowaniem projektu stosownych regulacji oraz wsparcie procesu legislacyjnego w przypadku akceptacji proponowanych rozwiązań.

Jak informują protestujący, w miniony czwartek (27.06. 2013 r.) członkowie KPRWZ wraz z rolnikami z powiatu wałeckiego uniemożliwili przeprowadzenie trzech przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Tuczno w obrębie Marcinkowice: „Przeprowadzona akcja skłoniła  dyrekcję OT ANR do odwołania również trzech przetargów zaplanowanych na 28.06. 2013 r. i sprawdzenia zastrzeżeń składanych przez wałeckich rolników wobec niektórych osób zakwalifikowanych do przetargów. Przetargi zostały zorganizowane dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.”

Jak podkreślają protestujący, przeprowadzona akcja była jedynym sposobem perswazji i nakłonienia władz Agencji do rozpatrzenia racji rolników: „Powierzchnia gruntów rolnych pozostających w Zasobie WRSP na terenie pow. wałeckiego jest najmniejsza  spośród wszystkich powiatów woj. zachodniopomorskiego. Liczy się więc każdy hektar mogący wpłynąć na powiększenie powierzchni i poprawę konkurencyjność tamtejszych gospodarstw. Jednak żadnemu z lokalnych rolników nie udało się wygrać przetargów zorganizowanych wiosną bieżącego roku. W sześciu przetargach zaplanowanych na 27 i 28. 06. 2013 r. wystawiono do sprzedaży łącznie prawie 173 ha. Niestety zdaniem miejscowych rolników do przetargów zostały znów zakwalifikowane osoby podstawione, zamierzające nabyć grunty w innym celu jak powiększenie własnego rodzinnego gospodarstwa. Zrozpaczeni rolnicy zwrócili się do Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolnicze z prośbą o skierowanie do ANR wniosku  o odwołanie planowanych przetargów, jednak Zarząd ZIR nie uznał  takiego wystąpienia za celowe.”

Jutro odbędą się rozmowy protestujących z Jackiem Malickim, p.o. dyrektora OT ANR w  Szczecinie, a w środę - ze Zbigniewem Abramowiczem, dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Leszkiem Świętochowskim, prezesem ANR. Spotkanie będzie poświęcone ocenie aktualnej działalności ANR oraz dyskusji nad założeniami do ustawy umożliwiającej kontrolowanie obrotu i gospodarowanie gruntami rolnymi.

×