Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ciolos: WPR będzie bardziej elastyczna i sprawiedliwsza

Autor:

Dodano:

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej zachowuje wspólne reguły finansowania, ale także daje możliwość bardziej elastycznego wspierania ważnych dla krajów sektorów produkcji rolnej - powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos.

Ciolos spotkał się w poniedziałek z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą. Minister poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in.możliwości wsparcia producentów tytoniu. WPR na lata 2014-2020 nie przewiduje dopłat do tego sektora produkcji.

Jak mówił Ciolos na konferencji prasowej, Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 powinna spełniać oczekiwania krajów. Zaznaczył, że przyjechał do Polski krótko po osiągnięciu porozumienia politycznego w tej sprawie, bo WPR wpływa także na rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłym tygodniu PE i kraje UE porozumiały się wstępnie ws. reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Uzgodnienia te muszą być jeszcze przegłosowane przez Parlament Europejski. Komisja zaś do jesieni ma przygotować akty legislacyjne.

Jak zauważył Ciolos, w reformie WPR zachowane zostały wspólne reguły dla wszystkich krajów. Chodzi o rozwój obszarów wiejskich, który będzie zbudowany na podstawie wspólnych dla wszystkich krajów priorytetów. W przypadku dopłat bezpośrednich zakłada się odejście od tzw. płatności historycznych, powiązanych z wielkością produkcji.

Wypracowane zostały nowe zasady, aby WPR w większym stopniu uwzględniała potrzeby poszczególnych krajów. Unijny komisarz podkreślił, że osiągnięte porozumienie polityczne jest ważne, bo dzięki temu rolnicy wiedzą, co ich czeka w następnych latach.

Kalemba podkreślił, że Polsce udało się osiągnąć prawie wszystkie zakładane priorytety. Najważniejszym było przedłużenie obowiązywania do 2020 r. uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich (SAPS) czyli dopłaty do hektara ziemi.

Ciolos spotkał się w poniedziałek również z polskimi parlamentarzystami. Ich pytania dotyczyły m.in. kwot mlecznych, możliwości przesuwania środków między filarami WPR, obcięcia dopłat bezpośrednich (tzw. dyscypliny finansowej), płatności uzupełniających czy możliwości wsparcia małych gospodarstw.

Odnosząc się do kwestii dopłat bezpośrednich, komisarz powiedział, że choć nie są one jednakowe dla wszystkich, to będą bardziej sprawiedliwe. Zauważył także, że Polska otrzymała największy unijny budżet na ten cel. Potwierdził, że będzie możliwość przesuwania pieniędzy między tzw. dwoma filarami WPR czy między dopłatami bezpośrednimi a środkami na rozwój obszarów wiejskich.

Wyjaśniając sprawę obcięcia dopłat bezpośrednich - w tym roku o 5 proc. - Ciolos stwierdził, że wynika to z konieczności utworzenia specjalnego funduszu interwencji rynkowych i dotyczy wszystkich krajów.

Poinformował, że w związku z likwidacją limitowania produkcji mleka w 2015 r. nie będą przysługiwały rekompensaty dla rolników z tego tytułu. Nie będzie także subsydiów eksportowych. Powiedział, że KE będzie na temat pomocy dla tej branży rozmawiać na specjalnej konferencji jesienią tego roku. Komisja przygotowuje tzw. pakiet mleczny, który ma pomóc producentom mleka.

×