Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spadają ceny surowców rolnych

Autor:

Dodano:

Drugi miesiąc z rzędu tanieją kontrakty terminowe na towary rolne notowane na światowych giełdach. Niezmiennie, przyczyna jest jedna - optymistyczne prognozy produkcji w nadchodzącym sezonie. Dotyczy to zarówno zbóż, jak i oleistych, w większości na rekordowych historycznych poziomach.

Szczególnie duże spadki w ostatnich tygodniach dotknęły pszenicę notowaną na giełdzie w Paryżu, która od początku roku potaniała już ponad 21 proc. (tabela). Na drugim biegunie jest jedynie soja notowana w Chicago (wzrost ceny w tym roku o 7 proc.), ale najbliższa seria lipcowa kontraktu obejmuje stare - jak wiadomo - skąpe zbiory. Kontrakty obejmujące nowy sezon (grudniowe) są wyceniane o ok. 15 proc. niżej.

Zboża

International Grains Council (Międzynarodowa Rada Zbożowa) w raporcie z końca maja podniosła prognozę światowych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie z 1906 mln ton (przewidywanych w kwietniu) do 1916 mln ton. Według szacunków, w obecnym sezonie zebrano 1786 mln ton, oznacza to wzrost produkcji w 2013/14 o 7,3 proc. Zapasy zbóż na koniec sezonu mają wzrosnąć o 33 mln ton do 367 mln ton. IGC prognozuje światowe zbiory pszenicy w wysokości 682 mln ton (wobec 680 mln ton przed miesiącem). Oznacza to wyższą o 27 mln ton produkcję tego ziarna w stosunku do mijającego sezonu, ale o 14 mln ton niższą niż w sezonie 2011/12. Wzrost produkcji w nadchodzącym sezonie będzie możliwy dzięki większej powierzchni uprawy i lepszemu plonowaniu. IGC podwyższyła również prognozę zbiorów kukurydzy na świecie o 6 mln ton (w stosunku do raportu kwietniowego) do 945 mln ton. Oznaczać to będzie ponad 10- proc. wzrost zbiorów wobec mijającego sezonu. Zapasy na koniec 2013/14 mają wzrosnąć o 27 mln ton do 149 mln ton.

Bardziej optymistycznie do nadchodzących zbiorów podchodzi amerykańska firma prognostyczna Lanworth. Według jej obliczeń, światowa produkcja pszenicy w nadchodzącym sezonie wyniesie 694 mln ton. Natomiast globalna produkcja kukurydzy jest prognozowana na 965 mln ton.

Według raportu USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikowanego na początku drugiej dekady czerwca, globalna produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 ma wynieść 695,86 mln ton, czyli o 5,24 mln mniej niż przewidywano miesiąc wcześniej. Mniejsza produkcja będzie zasługą cięcia prognoz w UE-27 ze 138,77 mln ton do 137,44 mln ton oraz w Rosji (z 56 do 54 mln ton) i na Ukrainie (z 22 do 19,5 mln ton). USDA podniosła natomiast szacunki zbiorów pszenicy w USA z 55,98 mln ton do 56,61 mln ton. W raporcie obniżono wysokość zapasów końcowych w sezonie 2012/13 ze 180,17 mln ton do 179,87 mln ton. Większa korekta przewidywań dotyczyła zapasów na koniec sezonu 2013/14 (spadek ze 186,38 mln ton do 181,25 mln ton). Obniżono również prognozę światowej produkcji kukurydzy z 965,94 mln ton do 962,58 mln ton. W głównej mierze jest to zasługa cięcia przewidywań produkcji w USA z 359,17 mln ton do 355,74 mln ton. Globalne zapasy końcowe w sezonie 2013/14 mają wynieść 151,83 mln ton (o 2,8 mln ton mniej niż sądzono przed miesiącem).

Słaby mijający sezon pod względem produkcji zbóż na świecie okazał się sprzyjający dla handlu w Unii Europejskiej.

Od początku bieżącego sezonu handlowego unijny eksport zbóż (na podstawie wydanych licencji) wyniósł 26,6 mln ton, oznacza to aż 30,5-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu. Import (na podstawie wydanych licencji) osiągnął 15,3 mln ton i był o 22 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu.

Tymczasem Rosja od początku sezonu do końca maja br.

wyeksportowała 15,1 mln ton zbóż, a do końca sezonu spodziewana jest wysyłka jeszcze około 0,5 mln ton. Ministerstwo Rolnictwa nadal utrzymuje wysokie prognozy produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie na poziomie 95 mln ton, aż o 34 proc. więcej niż rok wcześniej. Prognozowane zbiory pszenicy mają wynieść 54- 55 mln ton wobec jedynie 38 mln ton w mijającym sezonie. Rząd Rosji, jak wcześniej informował, ma zamiar przeprowadzić skup interwencyjny zbóż, w celu uzupełnienia mocno nadwątlonych rezerw interwencyjnych, które na koniec bieżącego sezonu przewidywane są w wysokości 1,3 mln ton. Jest to znacząco mniej w porównaniu z początkowym poziomem zapasów w wysokości 4,8 mln ton. Planowany jest zakup ok. 5 mln ton ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów. Mimo to w przyszłym sezonie nadwyżka zbóż w Rosji jest oceniana w granicach 18-20 mln ton.

Nie aż tak optymistyczny jest SovEcon, który obecnie ocenia poziom produkcji zbóż w Rosji w nadchodzącym sezonie w przedziale 84-89 mln ton (71 mln ton w 2012/13). Zbiory pszenicy w Rosji mają wzrosnąć o 12 mln ton do 50 mln ton.

Oleiste

Według International Grains Council (Międzynarodowa Rada Zbożowa), w nadchodzącym sezonie wyraźnie ma się zwiększyć światowa produkcja nasion soi - o 11,7 proc. do 267 mln ton. Spodziewany jest również istotny wzrost zużycia - o 5,6 proc. do 266 mln ton. W rezultacie zapasy soi na koniec sezonu 2013/14 mają wzrosnąć z 23 mln ton do 25 mln ton.

Oil World (OW) prognozuje w Unii Europejskiej zbiory rzepaku w sezonie 2013/14 na poziomie 19,9 mln ton wobec 19,3 mln ton w mijającym sezonie i 0,31 mln ton mniej niż miesiąc wcześniej.

Na koniec bieżącego sezonu zapasy rzepaku wyniosą jedynie 0,9 mln ton (najmniej od pięciu lat) wobec 1,3 mln ton rok wcześniej. OW najbardziej zredukował prognozy dla Wielkiej Brytanii z 2,3 do 1,9 mln ton oraz nieznacznie we Francji z 5,2 do 5,12 mln ton. W nadchodzącym sezonie światowa produkcja rzepaku ma wzrosnąć o 2,2 proc. i osiągnąć rekordowe 64 mln ton wobec 62,6 mln ton w bieżącym sezonie oraz 60,6 mln ton sezon wcześniej. Przewiduje się 54-proc. wzrost produkcji rzepaku na Ukrainie do 2 mln ton oraz 20-proc. w Rosji do 1,25 mln ton. W Kanadzie oczekiwany jest około 4-proc. wzrost produkcji do 14,5 mln ton. Natomiast w Australii 24-proc. spadek zbiorów powinien wpłynąć na uszczuplenie potencjału eksportowego.

Międzynarodowa firma analityczna Informa prognozuje jeszcze bardziej optymistyczne dane. Globalne zbiory rzepaku w sezonie 2013/14 mają wynieść rekordowe 65,2 mln ton, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do mijającego sezonu.

Zbiory w UE mają wynieść 20 mln ton. Natomiast w Kanadzie wzrosną aż o 15 proc. do 15,3 mln ton.

USDA w czerwcowym raporcie nieznacznie obniżyła prognozy światowych zbiorów oleistych w sezonie 2013/14 z 491,34 mln ton do 490,83 mln ton. Zapasy końcowe mają wynieść 81,27 mln ton (wobec 82,63 mln ton przewidywanych przed miesiącem). Globalna produkcja soi ma osiągnąć 285,3 mln ton (285,5 mln ton przed miesiącem). Szacunki produkcji soi w USA pozostawiono na poziomie sprzed miesiąca (92,26 mln ton). Światowe zapasy końcowe soi mają wynieść 73,69 mln ton (74,96 mln ton przed miesiącem).

Pszenica. Trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresów jest bardzo źle. Dotyczy to szczególnie pszenicy notowanej na paryskiej MATIF, która w ostatnim czasie wyznaczyła blisko 18-miesięczny dołek notowań, a od szczytu ubiegłorocznej hossy wyznaczonego na 9 listopada (280,5 euro/t) potaniała już aż 30 proc.! Obraz techniczny wykresów odzwierciedla wpływ danych fundamentalnych na ceny - im bliżej żniw i bardziej prawdopodobna realizacja optymistycznych prognoz zbiorów, tym niższe ceny.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Chociaż na załączonych wykresach kontraktów na kukurydzę można odnieść wrażenie, że sytuacja się uspokoiła (brak nowych dołków notowań), to jednak jest to tylko złudzenie.

Na wykresie widoczne są notowania najbliższych serii, które obejmują stare zbiory.

Ceny kukurydzy z nowych zbiorów są znacznie niższe. Listopadowa kukurydza w Paryżu jest tańsza o ponad 14 proc. (185,5 euro/t), a grudniowa w Chicago o prawie 19 proc. (210 dol./t)! Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Soja - trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy. Canola - trend długoterminowy boczny, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Obecnie każda z analizowanych oleistych zachowuje się zupełnie inaczej.

Jest to po części "wina" nieadekwatnych serii kontraktów do sezonu. Ostatnie notowania rzepaku dotyczą już plonów z nowego sezonu, podczas gdy soi i canoli jeszcze ze starego, mijającego sezonu. Za 1-3 mies. powinno się wszystko wyrównać.

W przypadku nowych zbiorów soja jest obecnie wyceniana o blisko 15 proc. niżej (kontrakt listopadowy).

×