Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kolekcja odmian rzepaku

Autor:

Dodano:

Wystawy rolnicze są okazją do prezentacji nowości. Nie inaczej było na Dniu Pola firmy PROCAM w Stanowie nieopodal Dzierzgonia.

Mimo chłodnej i deszczowej pogody, tłumy rolników zjawiły się na zorganizowanej przez PROCAM imprezie polowej. Ci którzy przybyli, na pewno nie żałowali swojej decyzji. Pokazano bowiem szereg nowości, spośród których przynajmniej kilka, ma szansę na szersze upowszechnienie.

Rolnicy przy wyborze odmiany rzepaku do uprawy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na jej zimotrwałość i plenność. Na północy kraju równie ważną cechą jest jednocześnie tolerancja odmiany na choroby w tym szczególnie na kiłę kapusty. Choroba ta występuje powszechnie w północnych powiatach Pomorza Zachodniego, na Żuławach, Warmii i Mazurach.

Obecny rok przyniósł istotne rozszerzenie listy takich odmian. Mendel F1 był pierwszą. W ubiegłym roku dołączył do niego SY Allister - również mieszaniec. W tym rusza sprzedaż materiału siewnego odmiany Mendelson F1 zaprezentowanej przez nas w poprzednim numerze. Przypomnę tylko, że jest to młodszy brat odmiany Mendel, odznaczający się podwyższonym potencjałem plonowania i późniejszym terminem dojrzewania. Grupę tę uzupełnia Andromeda F1, hodowli firmy Limagrain. Rozprowadzaniem jej materiału siewnego zajmuje się PROCAM.

Andromeda została wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian całkiem niedawno, bo w 2012r. Hodowca charakteryzuje ją jako plenną odmianę średnio wczesną, odznaczającą się szybkim rozwojem jesiennym (co kwalifikuje ja do opóźnionych siewów) i dobrą zimotrwałością. Rośliny średniego wzrostu - 135 cm, odporne na wyleganie, oraz bardzo odporne na suchą zgniliznę kapustnych. W stosunku do zgnilizny twardzikowej i czerń krzyżowych ich odporność jest średnia. Odmiana charakteryzuje się dobrą równomiernością dojrzewania nasion i bardzo wysoką odpornością na osypywanie.

Poza Andromedą firma zaprezentowała jeszcze 3 nowości odmianowe - wszystkie z grupy mieszańców. Mascara - to odmiana hodowli francuskiej, zarejestrowana w Danii w 2012r. Z informacji przekazanych przez sprzedawcę wynika, że odznacza się wysokim potencjałem plonowania, bardzo dobrą zimotrwałością, a ponad to niewielką podatnością na porażenie suchą zgnilizną kapustnych i zgnilizna twardzikową. Kolejne 2 odmiany zostały zarejestrowane w tym roku w Polsce.

SY Marten wyhodowana została przez firmę Syngenta. W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2011-2012, plonowała wyżej od wzorca średnio o 0,5t/ha. Odmiana niska, a tym samym o ograniczonej skłonności do wylegania. Bardzo dobra zimotrwałość. Wymaga dotrzymania siewu w zalecanym dla danego rejonu terminie. Szybko wznawia wiosenną wegetację i jak zapewnia hodowca, bardzo dobrze toleruje stanowiska suche.

Wśród nowości znalazła się także odmiana polska. Konkret F1 jest owocem prac HR Strzelce. Wprowadzenie do jej genetyki całkowicie nowych linii hodowlanych, zaowocowało uzyskaniem odmiany o cechach porównywalnych z najlepszymi odmianami zagranicznymi. W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2012r. plonował wyżej od wzorca o ponad 0,7t/ha. W doświadczeniach tych była najwyżej plonującą odmianą w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

×