Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Treściwa czy objętościowa?

Autor:

Dodano:

Wysłodki buraczane są produktem ubocznym produkcji cukru, ze względu na nieliczne funkcjonujące cukrownie, najczęściej oferowane są w postaci suszonego peletu.

Wysłodki buraczane jako produkt uboczny produkcji cukru dla zakładów – cukrowni, są odpadem, lecz nie koniecznie. Jest to bardzo wartościowa pasza dla przeżuwaczy. Można ją podawać zwierzętom w dwu formach świeżej i suszonej. Zdecydowana większość hodowców ma jednak możliwość zastosowania ich w postaci suszonej (peletowanej) ze względu na nieliczne funkcjonujące cukrownie w Polsce i powiązanymi z tym wysokimi kosztami transportu.

Bardzo popularne wśród hodowców zwłaszcza z województw podlaskiego i mazowieckiego są wysłodki melasowane Tofi produkowane przez cukrownię Pfeifer&Langen w Glinojecku.

Ładunek energetyczny wysłodków melasowanych jest zbliżony do kiszonki z kukurydzy, jednak jest to zupełnie inna energia, gdyż nie pochodzi ze skrobi. Skrobia jest głównym źródłem energii zawartym w kiszonce z kukurydzy oraz ziarnach zbóż (podawanych jako pasza treściwa). Energia zawarta w wysłodkach buraczanych ma tą przewagę nad wyżej wymienionymi, gdyż w żwaczu rozkłada się od nich znacznie wolniej, redukując tym samym ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza – mówi Zbigniew Lach z OHZ Osięciny.

Jest jeszcze jedna cecha wspólna wysłodek buraczanych i kiszonki z kukurydzy, a mianowicie poziom włókna NDF. Jest to jednak włókno znacznie lepiej trawione – dodaje Lach.

Ze względu na podobieństwa i różnice pomiędzy wysłodkami i kiszonką z kukurydzy, wysłodki buraczane można nazwać paszą 2 w 1. Ze względu na koncentrację składników pokarmowych (głównie energii) jest to zdecydowanie pasza treściwa. Jednak powolny rozkład tych składników w żwaczu, zawartość włókna NDF oraz ich wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego krowy, wszystkie te czynniki czynią wysłodki paszą objętościową.

Zalecane jest podawanie wysłodków w formie suplementu dawki pokarmowej, a nie jako zamiennik np. kiszonki z kukurydzy. Dawkowanie należy dostosować do zapotrzebowania energetycznego zwierząt, ściśle powiązanego z ich produkcyjnością. Nie należy podawać znacznych ilości wysłodek (powyżej 6 kg/sztukę/dzień), jak również ograniczyć do minimum podawanie ich młodzieży hodowlanej oraz krowom mlecznym w okresie zasuszenia celem uniknięcia zatuczenia zwierząt, a także ze względu na wysokie zawartości fosforu w tej paszy.
×