Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ARiMR podsumowuje tegoroczną wypłatę dopłat bezpośrednich

Autor:

Dodano:

ARiMR zakończyła wypłatę dopłat za 2012 r. – trafiły one do 99 proc. wnioskodawców. Można się domyślać, że pozostały jeden procent to osoby, których wypłaty wstrzymano dotąd w związku z kontrolami.

Zapytaliśmy, jak ARiMR podsumowuje wypłatę dopłat. ARiMR jest zadowolona:

„ARiMR wypłaciła ponad 16 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich, ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Do 30 czerwca 2013 r. ARiMR wypłaciła 13,7 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2012 rok. Jest to około 98 proc. koperty finansowej przeznaczonej dla polskich rolników na takie płatności i oznacza, że ARiMR wywiązała się w terminie z realizacji tych dopłat. Zgodnie bowiem z unijnymi przepisami, w terminie do 30 czerwca środki finansowe na płatności bezpośrednie za dany rok winny być wypłacone na poziomie co najmniej 96 proc .

Dopłaty bezpośrednie za 2012 r. trafiły na konta bankowe ok. 1,35 mln rolników, czyli ok. 99 proc. spośród tych, którzy złożyli wnioski o takie płatności wiosną ubiegłego roku. Rolnicy ubiegali się wówczas o objęcie dopłatami bezpośrednimi 14 mln hektarów gruntów. Zgodnie z przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 3 grudnia 2012 r.

Również od 3 grudnia ARiMR zaczęła realizację płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r. Wiosną ubiegłego roku wnioski o takie wsparcie złożyło 115 tys. rolników, a do 30 czerwca 2013 r. ponad 114 tys. z nich otrzymało 1,42 mld zł w ramach takich płatności.

Natomiast 1,36 mld zł trafiło do 721 tys. rolników, w ramach tzw. dopłat ONW. Wsparcie takie przeznaczone jest dla gospodarzy prowadzących działalność w trudnych warunkach, np. na obszarach górskich, na słabych glebach, czy w terenie o zbyt małych lub zbyt dużych opadach deszczu. O płatności takie ubiegłej wiosny złożyło wnioski ok. 730 tys. rolników.”

Pytaliśmy też, ile wniosków skontrolowano i jaki był wynik tych kontroli, ale ARiMR odpowiedziała, że analizy wyników kontroli  wniosków z 2012 r. będą dostępne pod koniec lipca br.

Z porównania podanych liczb można jednak wywnioskować, że dopłat dotąd nie otrzymał 1 proc. składających wnioski, a kwota nie wypłacona to 2 proc. całości koperty finansowej przeznaczonej na te płatności - mogą to być właśnie osoby kontrolowane lub takie, którym płatności odmówiono po kontroli.

×