Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: W 2013 wyższe zbiory zbóż niż w roku ubiegłym

Autor:

Dodano:

Całkowita produkcja zbóż w UE-27 w tym sezonie znacznie przekroczy wielkość produkcji z roku ubiegłego oraz średnią z pięciu ostatnich lat, mimo niesprzyjających warunków pogodowych w wielu regionach UE - wynika z prognozy Komisji Europejskiej opracowanej na podstawie analiz Wspólnego Centrum Badawczego – (ang. JRC, Joint Research Centre)

Mimo długiej zimy w Europie Zachodniej i Środkowej oraz obfitych opadów deszczu w maju i czerwcu, prognozy produkcji zbóż w UE są optymistyczne. Jak informuje KE wpływ złej pogody na uprawy w niektórych regionach Europy, zostanie zrównoważony dobrym plonem w innych, na przykład na o Półwyspie Iberyjskim, gdzie zapowiada się doskonały sezon. Wyjątkowo korzystne warunki pogodowe odnotowane zostały w Hiszpanii i w tym regionie oczekuje się wysokich plonów.

Począwszy od połowy kwietnia łagodna pogoda spowodowała wzrost roślinności w większej części Europy Zachodniej i Środkowej, co zrównoważyło poprzednie opóźnienia rozpoczęcia wegetacji. Pod koniec maja i na początku czerwca wyjątkowo mokry okres doprowadził do zbytniego wysycenia gleb wodą i powodzi, głównie na terenie Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i w mniejszym stopniu w Polsce.

Z kolei niedobory wody w okresie wiosennym odnotowano w Wielkiej Brytanii, północnej Francji, krajach Beneluksu, półwyspu Skandynawskiego, na Bałkanach oraz okolicach Morza Czarnego i wschodnich regionach śródziemnomorskich.

Jak podaje Komisja Europejska prognoza zbiorów zbóż w UE wskazuje na średni plon z ha wielkości 5,2 tony, co stanowi o około 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym oraz przekracza średnią z 5 lat. średniej. Całkowita powierzchnia upraw w 2013 jest nieco wyższa (o 1,3 proc.) w porównaniu do roku 2012.

Prognoza dla poszczególnych upraw:

pszenica miękka: 5,5 t/ha (+2,1 proc.)
pszenica durum: 3,3 t/ha (+6,4 proc.)
jęczmień: 4,7 t/ha (+ 6,3 proc.)
kukurydza na ziarno: 7,1 t/ha (+16,3 proc.)
rzepak: 3,0 t/ha (-4,1 proc.)
słonecznik: 1,9 t/ha (+14,0 proc.)
ziemniaki: 30,1 t/ha (+1 proc.)
buraki cukrowe: 65,65 t/ha (+0,2 proc.)

Prognozowane zbiory pszenicy miękkiej w UE w 2013 roku będą wyższe niż w roku ubiegłym. Niższe niż w 2012 roku plony zapowiadają się w przypadku Francji, największego producenta, natomiast wyższe w Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech.

Według prognozy KE, wielkość produkcji jęczmienia w tym roku również przekroczy wartość ubiegłoroczną, głównie przez doskonałe perspektywy zbiorów tego gatunku zbóż w Hiszpanii, Rumunii oraz Bułgarii. W Hiszpanii, która odpowiada za jedną czwartą produkcji jęczmienia jarego w UE, przewidywany jest o 40 proc. wyższy plon niż średnia z 5 lat.

Jak informuje KE wyższe będą także zbiory kukurydzy, jednak prognoza ta nie jest do końca pewna, ze względu na zbyt mokre warunki pogodowe, które opóźniły lub utrudniły siew kukurydzy w dwóch głównych regionach uprawy tego gatunku: Akwitanii (Francja) oraz Lombardii (Włochy).

×