Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przekroczone normy pozostałości środków

Autor:

Dodano:

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony, że na stronie internetowej Rossielchoznadzoru opublikowano następną informację o wykrytych przekroczeniach rosyjskich norm pozostałości środków ochrony roślin i azotanów w importowanych do Federacji Rosyjskiej z Polski, produktach pochodzenia roślinnego – podaje PIORiN.

W związku z powyższym powiadomieniem, GIORiN kolejny raz zwraca uwagę na konieczność zapewnienia, aby przesyłki produktów pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, kierowane do Federacji Rosyjskiej, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin i azotanów.

Należy zwrócić uwagę, że powtarzające się przypadki wykrywania przez stronę rosyjską przekraczania norm zawartości środków ochrony roślin i azotanów, w przesyłkach produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, mogą skutkować wprowadzeniem przez Rosję ograniczenia importu owoców i warzyw z Polski.

×