Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Międzyplony ścierniskowe – warto czy nie

Autor:

Dodano:

Uprawa międzyplonów to nie tylko wywiązanie się z programów rolnośrodowiskowych, ale też wzbogacenie gleby w substancje organiczne i mikroorganizmy. Warto o tym pamiętać po zbiorze rośliny uprawnej, bo przecież trwają żniwa.

Trzeba wiedzieć, że uprawa międzyplonów wpływa na zwiększenie plonowanie rośliny następczej, a także działa fitosanitarnie. W jaki sposób? Poprzez wysianie międzyplonu można bowiem wyeliminować lub ograniczyć rozwój niektórych patogenów.

Jest też ważnym czynnikiem, w sytuacji, kiedy zmniejsza się w gospodarstwach produkcja zwierzęca, a co za tym idzie dostępność w nawozy organiczne np. obornik. Szczególnie istotne jest to na glebach lekkich, gdzie ograniczony jest dobór gatunków roślin uprawnych.

Międzyplony można uprawiać na zielony nawóz, który wzbogaca glebę w próchnicę oraz w celu poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleby, stosunków wodno-powietrznych i ograniczenia wymywania składników mineralnych do głębszych warstw gleby oraz wykorzystania nadmiaru azotu zgromadzonego w glebie i ograniczenia jego strat.

Jeśli chodzi o międzyplony ścierniskowe to jednym z problemów ich uprawy jest spiętrzenie w czasie siewu prac polowych związanych ze żniwami. Uprawia się je po roślinach, które wcześnie schodzą z pola.

Międzyplony ścierniskowe lubią równomiernie rozłożone opady deszczu najlepiej, kiedy od lipca do września wynoszą one blisko 150 mm opadów. Jeśli chodzi o temperaturę to średnia nie powinna być niższa niż 12°C. Ważna jest też długość okresu ich wegetacji, która przeciętnie wynosi 65-90 dni.

Jakie rośliny wybiera się pod międzyplony ścierniskowe? Najczęściej uprawia się: facelię błękitną, łubiny, seradelę, bobik, groch pastewny, rzepak i gorczycę. Można też sporządzić mieszanki z 2-4 gatunków o zbliżonej długości okresu wegetacji i wymaganiach glebowych oraz podobnej wielkości nasion, aby mieć ułatwiony łączny siew.

Naukowcy na gleby lekkie zalecają np. mieszanki: łubin żółty (130 kg/ha) + wyka kosmata (40 kg/ha), seradela (30 kg/ha) + facelia (3 kg/ha), gorczyca biała (10 kg/ha) + facelia (5 kg/ha).

Z kolei na przeciętne warunki glebowe polecana jest: łubin żółty (100 kg/ha) + groch pastewny (100 kg/ha), łubin wąskolistny (140 kg/ha) + groch pastewny (100 kg/ha).

Na gleby ciężkie wskazane są: bobik (80 kg/ha) + groch pastewny (80 kg/ha) + wyka siewna (40 kg/ha).

×