Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 700 tys. zł z UE na rozwój wsi na Suwalszczyźnie

Autor:

Dodano:

Ponad 700 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej mogą otrzymać m.in. gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne na projekty związane z rozwojem wsi w województwie podlaskim. W środę ruszył nabór wniosków w czterech konkursach.

Konkurs organizuje Lokalna Grupa Działania (LGD) "Nasza Suwalszczyzna", która działa na terenie pięciu gmin powiatu suwalskiego: Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W środę ogłoszono cztery konkursy: dot. większych inwestycji, ws. poprawy jakości życia na wsi, skierowany do osób odchodzących z rolnictwa, a także przewidujący tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski można składać do 7 sierpnia.

Jak poinformował PAP prezes LGD Jarosław Rżany, na koniec roku przewidziano jeszcze jeden konkurs na małe projekty, natomiast pozostałe konkursy są ostatnimi w br. Dodał, że LGD "Nasza Suwalszczyzna" nastawiona jest przede wszystkim na rozwój turystyki na jej terenie, dlatego większość projektów dotyczy właśnie tego zagadnienia.

W obecnym konkursie na tzw. małe projekty do podziału jest 275 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. Rżany powiedział, że projekty mogą dotyczyć np. organizacji imprez promocyjnych w okresie letnim, przygotowania szkoleń dla mieszkańców. Dodał, że pieniądze mogą być przeznaczone na małe remonty, np. pomalowanie świetlicy. Mówił, że w tym konkursie można też otrzymać dofinansowanie na dostosowanie kwater do potrzeb agroturystyki. Unijna dotacja wynosi 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, maksymalnie można otrzymać 50 tys. zł na jeden projekt.

Budżet konkursu na odnowę i rozwój wsi to 225 tys. zł. Wnioski mogą składać m.in. gminy, instytucje kultury, kościoły i gminy wyznaniowe oraz organizacje pożytku publicznego. Rżany powiedział, że w większości o dotację ubiegają się samorządy. Unijna dotacja pokryje 80 proc. kosztów, maksymalnie można otrzymać 105 tys. zł dofinansowania. Projekty mogą dotyczyć m.in. budowy i przebudowy świetlic czy gminnych plaż.

Na konkurs skierowany do osób odchodzących z rolnictwa przeznaczono blisko 40 tys. zł. Wnioski mogą składać rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą rozpocząć działalność nierolniczą. Pieniądze można otrzymać np. na zakup maszyn, modernizację i przystosowanie budynku pod nową działalność, np. na sklep spożywczy czy kwatery agroturystyczne. Szansę na dofinansowanie mają też projekty dot. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. Unijna dotacja pokryje 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie można otrzymać 100 tys. zł.

Natomiast w konkursie na tworzenie mikroprzedsiębiorstw do podziału jest blisko 200 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne. Rżany powiedział, że pieniądze można zdobyć na zakup maszyn czy poprawienie infrastruktury, ale warunkiem ich otrzymania jest utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy. Dodał, że LGD zależy, aby jak najwięcej osób znalazło zatrudnienie poza sektorem rolniczym. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów, można otrzymać od 100 do 300 tys. zł w zależności od liczby nowych miejsc pracy (jedno miejsce to dofinansowanie 100 tys. zł, maksymalnie można utworzyć trzy miejsca pracy).

×