Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KPRWZ: Gospodarstwom grozi utrata płynności finansowej

Autor:

Dodano:

Niskie ceny skupu niosą dla wielu gospodarstw groźbę utraty płynności finansowej – przestrzega Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

W wydanym dziś komunikacie Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego wskazuje na niepokojący rozwój sytuacji na rynkach rolnych: „W kontekście rozpoczynających się żniw  ogromnego  znaczenia nabiera znaczny spadek cen ziarna  zbóż w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Szczególnie niepokoi rozwój sytuacji na rynku rzepaku - cena osiągnęła poziom widziany ostatnio w pierwszej dekadzie października 2010 r. Obawiamy się, że zaczyna spełniać się czarny scenariusz rozwoju sytuacji – wiele gospodarstw rodzinnych w naszym regionie, znacznie obciążonych kredytami  na modernizację  oraz kosztami zakupu ziemi, może utracić płynność finansową”.

Omówienie aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na rynku zbóż i rzepaku, ma się stać jednym z tematów zapowiedzianego na jutro w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkania ministra Stanisława Kalemby z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zespołu Obrotu Ziemią Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

KPRWZ zaproponował, aby w trakcie spotkania omówić niezrealizowane postulaty z zakresu gospodarki gruntami, zgłoszone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 05 grudnia 2012r., a wśród nich:

- uznanie dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych;

- objęcie tarczą antykorupcyjną procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywny udział instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów;

- planowane rozwiązania prawne ograniczające pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierające rodzinny charakter gospodarstw rolnych po 30 kwietnia 2016 r.

Ma być też omówiony temat sprzedaży ziemi i przedłużania umów  dzierżawy dla spółek oraz planowanych zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Zaplanowano też omówienie realizacji ustaleń z 11 stycznia 2013r., a wśród nich kryteriów oceny oferty w przetargach ofert pisemnych i udział związków zawodowych w procedurze przetargowej.

×