Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rośnie pula kar nałożona przez Inspekcję Weterynaryjną

Autor:

Dodano:

Tym razem podczas kilku dni terenowych kontroli Inspekcji Weterynaryjnej nałożono 20 kar pieniężnych na łączną sumę nieco ponad 30 tys. zł, nałożenie 25 kolejnych kar jest w toku.

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 17 – 23 lipca 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 125 kontroli w rzeźniach, 214 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 13 w chłodniach składowych, 131 w punktach skupu zwierząt, 60 u pośredników w handlu zwierzętami, 87 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 469 środków transportu zwierząt do 8h.

Łącznie przeprowadzono 1 099 kontroli. Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt i właściwego postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi.

Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt oraz dobrostanu zwierząt.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 17 – 23 lipca 2013 r. kontroli ujawniono 26 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (15 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (6 przypadków), skupu zwierząt (2 przypadki), pośrednictwa w obrocie zwierzętami (1 przypadek) oraz transportu zwierząt (2 przypadki).

W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono kary pieniężne na kwotę 7 100 zł (nałożenie 15 kar jest w toku), 10 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnych 4 jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 17 – 23 lipca 2013 r. łącznie:
• nałożono w drodze decyzji administracyjnej 20 kar pieniężnych na łączną sumę
30 100 zł, nałożenie 25 kolejnych jest w toku;
• nałożono 22 mandaty na łączną kwotę 4 700 zł, nałożenie 2 kolejnych jest w toku;
• 11 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 8 kolejnych jest w toku;
• wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub
wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;
• 1 sprawę przekazano do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
×