Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ostatni dzień przyjmowania wniosków na zalesienie

Autor:

Dodano:

Tylko do 31 lipca 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne". Tegoroczny nabór trwa od 3 czerwca.

Wnioski o taką pomoc ARiMR przyjmuje co roku w czerwcu i lipcu. Tegoroczny nabór jest już siódmym z kolei finansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


Od 3 czerwca 2013 r. do biur powiatowych ARiMR złożono 920 wniosków o przyznanie blisko 12,6 mln zł pomocy. Rolnicy deklarują w nich posadzenie lasu na 1522 hektarach gruntów rolnych i innych niż rolne - podaje ARiMR.

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem nie opłaca im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na wsparcie finansowe z ARiMR. Warunki uzyskania pomocy, niezbędne dokumenty, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane i zależą od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy inne niż rolne.

Jakie grunty kwalifikują się do posadzenia lasu?

ARiMR może dofinansować zalesianie gruntów rolnych, (grunty orne i sady), a także gruntów innych niż rolne. W tym ostatnim przypadku chodzi o grunty, które figurują w ewidencji jako użytki rolne, mogą na nich nawet rosnąć drzewa lub krzewy. Pod pojęciem gruntów innych niż rolne mieszczą się również grunty, dla których zalesienie jest racjonalnym sposobem zagospodarowania, szczególnie gdy bierze się pod uwagę ich funkcje wodochronne lub glebochronne.

×