Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Utrzymana licencja na AdBlue

Autor:

Dodano:

Lipiec to miesiąc udany dla produktów Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W ubiegłym miesiącu Spóła uzyskała przedłużony certyfikat koszerności oraz utrzymaliśmy licencję na certyfikowany produkt AdBlue – podaje spółka.

W maju w kędzierzyńskich zakładach gościł Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wizyta miała na celu przedłużenie certyfikatu koszerności na wszystkie produkty Grupy Azoty ZAK S.A. Aby uzyskać certyfikat koszerności dla produktów, Spółka musiała spełnić wymogi stawiane przez jednostkę certyfikującą - Naczelny Rabinat Polski, w tym przygotować do oceny dokumentację nt. stosowanych technologii, produktów, surowców i katalizatorów.

- Dzięki certyfikatowi markowe produkty Grupy Azoty ZAK S.A. mogą być wykorzystywane na wszystkich rynkach, również wymagających potwierdzenia koszerności. Posiadany certyfikat jest odpowiedzią na zróżnicowane wymagania rynkowe - informuje firma.

W czerwcu Grupa Azoty ZAK S.A. pomyślnie przeszła audyt VDA - właściciela znaku licencyjnego, który jest warunkiem utrzymania stosowania nazwy AdBlue. Otrzymany certyfikat zaświadcza, że spółka spełnia wymagania w zakresie systemów zarządzania produkcją i łańcuchem dystrybucji Adblue, zgodnie z normą ISO 22241, wydanie 1.5. Licencja jest ważna do czerwca 2016 roku.

×