Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW: Nie ma danych o wzmożonym imporcie rzepaku z Ukrainy

Autor:

Dodano:

Na rynku pojawiły się informacje, że do Polski zakontraktowano duże ilości taniego rzepaku z Ukrainy niewidomego pochodzenia i przez to m.in. nie kupowany jest tak intensywnie nasz rodzimy surowiec. Resort rolnictwa w specjalnym oświadczeniu pisze, że dostępne dane nie tylko nie potwierdzają informacji o wzmożonym imporcie rzepaku, ale potwierdzają utrzymywanie się tendencji spadkowej. W lipcu br. roku przywieziono do naszego kraju 9,8 tys. ton rzepaku, w stosunku do 29,7 tys. ton w roku ubiegłym.

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia ministerstwa rolnictwa:


Od początku 2013 r. do końca lipca sprowadzono do Polski 52,7 tys. ton rzepaku (na podstawie danych GIJHARS), w tym z Ukrainy 50,8 tys. ton. W analogicznym okresie 2012 roku sprowadzono do Polski 183,1 tys. ton, w tym z Ukrainy 177,9 tys. ton. Oznacza to zmniejszenie importu o około 70 proc.

Odnotowana przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena nasion rzepaku w okresie 22-28 lipca br. wyniosła 1503 zł/t i była niższa od ceny ubiegłorocznej o ok. 26 proc.

Analizując sytuację na rynku krajowym należy uwzględnić jego powiązanie z rynkiem wspólnotowym i światowym. Ceny na rynkach światowych wykazują tendencję spadkową co przekłada się również na wysokość cen w kraju. Dziś cena rzepaku na giełdzie MATIF we Francji ukształtowała się na poziomie ok. 340 euro/t (ok. 1444 zł/t) w stosunku do ok. 372 euro/t (ok. 1576,5 zł/t) w poprzednim tygodniu.

W ubiegłym roku odnotowano rekordowo wysokie ceny transakcyjne w obrotach nasionami rzepaku. Korzystna koniunktura przełożyła się na decyzje produkcyjne rolników, w efekcie których w roku bieżącym w Polsce rzepak zbierany jest z areału około 930 tys. ha (największa powierzchnia zasiewów w historii uprawy rzepaku w naszym kraju). Ponadto ograniczenie przez przemysł paliwowy w całej Unii Europejskiej zapotrzebowania na estry oleju rzepakowego spowodowało nadwyżkę podaży nad popytem.

Na rynku rzepaku nie mają zastosowania instrumenty WPR (cena interwencyjna, refundacje eksportowe, kontyngenty). Stawka celna na przywóz nasion rzepaku z Ukrainy wynosi „0". Międzynarodowy obrót rzepakiem odbywa się bez preferencji w ramach wolnego handlu.

W związku z informacjami napływającymi do resortu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o sprawdzenie możliwości wystąpienia zmowy cenowej przedsiębiorców prowadzących skup zbóż i rzepaku oraz podjęcie stosownych działań.

Minister zwrócił się także do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z zapytaniem co do możliwości napłynięcia przez granicę polsko-ukraińską napromieniowanego rzepaku z rejonu Czarnobyla.

Według informacji RCB oraz MSW i Komendy Głównej Straży Granicznej każdy środek transportowy przekraczający naszą granicę jest poddawany kontroli całodobowej pod względem występowania promieniowania radiacyjnego. Przy ewentualnym wykryciu promieniowania przekraczającego dopuszczalne normy pojazd kierowany jest bezwzględnie do szczegółowej kontroli i nie ma on możliwości przekroczenia granicy. W ostatnim półroczu nie stwierdzono takich przypadków.

×