Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Syngenta po mazursku

Autor:

Dodano:

Warmia i Mazury rządzą się swoimi prawami. Nie wszystko, co sprawdza się gdzie indziej, można wykorzystać w tym regionie.

Do Bajdyt pod Bisztynkiem dojechałem w długiej kolumnie autokarów i samochodów osobowych. Spotkanie polowe oficjalnie miało się rozpocząć o godz. 10, ale już przed 9 grupy rolników zaczęły zwiedzać przygotowane poletka - a było ich sporo.

Z roślin ozimych Syngenta zaprezentowała 5 odmian zbóż i 8 odmian rzepaku.

Na dwóch odmianach pszenicy ozimej - Arkadia (HR Danko) i Kerubino (Top Farms) - przedstawiono rezultaty 3 wariantów jego ochronny przed chorobami grzybowymi.

Wariant I jest najbardziej rozbudowany, zalecany na plantacje prowadzone intensywnie.

W terminie T1, czyli na początku strzelania w źdźbło, sugerowane jest zastosowanie preparatu Tilt Turbo 575 EC w dawce 1 l/ha. Substancje czynne: propikonazol - związek z grupy triazoli, oraz fenpropidyna - związek z grupy morfolin.

W terminie T2 - początek kłoszenia - polecane jest wykonanie oprysku również 2-składnikowym preparatem Seguris 215 SC w dawce 0,8 l/ha. Środek zawiera izopirazam z grupy ortofenyloamidów oraz epoksykonazol - związek z grupy triazoli.

W terminie T3 - czyli wówczas, gdy pszenica zaczyna wyrzucać pierwsze pylniki - proponowane jest zastosowanie fungicydu Menara 410 EC w dawce 0,5 l/ha, którego działanie oparte jest o zawarte w nim dwa związki triazolowe: cyprokonazol i propikonazol.

Wariant II, mniej intensywny, oparty na dwóch zabiegach, wykonywanych w terminach T1 i T2.

W wariancie ochrony bez oprysku w terminie T3, do oprysku na początku kłoszenia pszenicy zaproponowano mieszaninę zbiornikową Olympus 480 SC + Menara 410 EC. Tak więc ciecz opryskowa zawierała, poza dwoma związkami triazolowymi: cyprokonazolem i propikonazolem, jeszcze chlorotalonil (grupa ftalanów) i azoksystrobinę należącą do grupy strobiluryn. Zastosowano zatem cztery substancje czynne, pochodzące z trzech różnych grup chemicznych.

Wariant III nazwałbym awaryjnym, gdyż bez zabiegu w terminie T2. Spotykany jest sporadycznie, w losowych przypadkach, spowodowanych np. chorobą rolnika. Oprysk w T3 jest w tych warunkach dramatyczną próbą uratowania plonu ziarna. Odstąpienie od ochrony w fazie strzelania w źdźbło to prawie pewne dopuszczenie do zniszczenia liści górnego piętra, a więc tych, które decydują u pszenicy o wielkości plonu ziarna. Zastosowano w nim te same preparaty i zachowano te same dawki, jakie wykorzystano przy ochronie z 3 opryskami.

Podobną prezentację związaną z ochroną fungicydową firma przygotowała w odniesieniu do hybrydowego jęczmienia ozimego - pokazano wszystkie 3 odmiany: Hobbit, Zoom i najnowszą Leoo. Przedstawiono również 3 warianty ochrony tego gatunku, w sekwencjach jedno- i dwuzabiegowej.

Wariant I to typowy przykład technologii ekstensywnej, obarczonej dużym ryzykiem. Oparty tylko o jeden zabieg, wykonywany w fazie strzelania jęczmienia w źdźbło - BBCH 32, czyli po wydostaniu się drugiego kolanka na wys. 2-3 cm ponad węzeł krzewienia.

Zastosowano fungicyd Bontima 250 EC w dawce 1,6l/ha.

Warianty II i III, składające się z dwóch oprysków, gwarantują znacznie lepsze zabezpieczenie roślin przed chorobami grzybowymi. W obu rozwiązaniach do pierwszego zabiegu przy BBCH 32 zastosowano Tilt Turbo 575 EC w dawce 1l/ha. Drugi oprysk wykonano tuż po wyrzuceniu przez jęczmień liścia flagowego (BBCH 39), wykorzystując w wariancie II fungicyd Bontima 250 EC w dawce 1,6 l/ha. Zawiera on 2 substancje czynne: izopirazam (z grupy ortofenyloamidów) oraz cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn).

Natomiast w wariancie III zastosowano mieszaninę zbiornikową, identyczną jak w ochronie pszenicy ozimej: Olympus 480 SC + Menara 410 EC.

Najliczniej reprezentowaną rośliną uprawną był rzepak ozimy. Na tle tak znanych odmian jak Kolumb F1 czy populacyjny Tactic, zaistniały wszystkie tegoroczne nowości.

SY Marten został zarejestrowany w Polsce w tym roku. Mieszaniec ten charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wysoką zimotrwałością oraz dobrą tolerancją na suche stanowiska. Cechą bardzo widoczną jest niski wzrost roślin. Między innymi dzięki temu cechuje się dobrą tolerancją na wyleganie.

Odmiana szybko startuje po okresie zimowym.

SY Saveo został zarejestrowany w tym roku w Danii. Kandydat nr 1 w doświadczeniach rejestrowych w Niemczech, ze względu na najlepsze wyniki plonowania w latach 2011 oraz 2012. Odmiana nr 2 pod względem plonów w badaniach rejestrowych COBORU w Polsce - po pierwszym roku badań. Odznacza się małymi wymaganiami glebowymi - toleruje słabsze stanowiska. W porównaniu z innymi odmianami hybrydowymi, charakteryzuje się wyraźnie bardziej intensywnym wzrostem korzeni już od wczesnych faz rozwojowych. Rośliny korzenią się głębiej, oraz wykształcają dużą masę korzeni włośnikowych.

Rozwój jesienny w porównaniu z innymi mieszańcami przebiega wolniej, a wykształcone liście są mniejsze. Odmiana bardzo odporna na suchą zgniliznę kapustnych.

SY Samoa została zarejestrowana w tym roku na Słowacji. Cechuje ją dobra zimotrwałość oraz wysoka adaptacja do słabszych stanowisk. Odmiana wykształca łan dość dużej wysokości.

Należy do odmian dość szybko rozwijających się jesienią, dlatego firma poleca ją do siewów w terminie optymalnym do opóźnionego.

SY Fighter jest zarejestrowana we Francji. W tym roku firma wprowadza ją równolegle na rynek polski, niemiecki oraz brytyjski. Charakteryzuje się średnią wysokością łanu, dobrą tolerancją na choroby, oraz dobrą zimotrwałością.

Mimo zróżnicowanych warunków uprawowych w latach, plonuje stabilnie.

SY Alister - odmiana mieszańcowa zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w 2012 r. charakteryzująca się szybkim rozwojem roślin jesienią i dobrą zimotrwałością.

Podstawową jednak jej zaletą jest wysoka plenność przy równoczesnej tolerancji na najpowszechniej występujące szczepy kiły kapusty. Teoretycznie może się jednak zdarzyć, że uprawy tej odmiany porażone zostaną przez rzadką rasę patogena, na którą nie jest ona odporna. Takie prawdopodobieństwo jest jednak niewielkie.

Przy okazji prezentacji odmianowej, wykonano proste doświadczenie dotyczące jesiennego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym. Porównano efekty stosowania Colzor Trio 405 EC zastosowanego w dawce 3 l/ha, z mieszaniną zbiornikową Teridox 500 EC + Navigator 360 SL (2 l + 0,2 l). Oba rozwiązania okazały się bardzo skuteczne w stosunku do gatunków chwastów dwuliściennych.

Chwasty jednoliścienne zwalczono zabiegiem nalistnym po wytworzeniu przez rzepak 4 liści właściwych - BBCH 14, stosując w obu rozwiązaniach Fusilade Forte w dawce 0,5 l/ha. Do cieczy roboczej dodano jednocześnie fungicyd/ regulator wzrostu Toprex 375 SC w ilości 0,5 l/ha.

Z roślin jarych, najliczniej odmianowo zaprezentowana została kukurydza.

Pokazano 5 odmian ziarnowych i jedną kiszonkową.

NK Ravello była najwcześniejszą odmianą ziarnową o liczbie FAO 210.

W badaniach COBORU jest odmianą wzorcową w grupie wczesnej. Odznacza się najniższą wilgotnością ziarna - średnia 21,8 proc. Z innych cech: duży wigor wiosennego rozwoju, dobra zdrowotność kolb i roślin, duża odporność na wyleganie łodygowe.

SY Cooky o FAO 220-230 toleruje wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. Wysoko i stabilnie plonuje w zmiennych warunkach pogodowych. Ziarno typu flint o dużej zawartości skrobi.

NK Cooler FAO 240. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno. Rośliny z efektem stay green, kolbą typu flex o cienkiej osadce, łatwo się wymłacają. Ziarno odznacza się wysoką zawartością skrobi szklistej.

NK Delitop o FAO 240 - ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne do wszystkich kompleksów glebowych, wyłączając stanowiska o niskiej kulturze rolnej.

Rośliny z efektem stay green, z regularnie osadzoną kolbą. Odmiana odznacza się dobrą wymłacalnością ziarna.

SY Multitop FAO 240 - poza wysokim potencjałem plonowania na ziarno, bardzo dobra odporność na porażenia grzybami fuzaryjnymi i wyleganie łodygowe. Odmiana wykazuje mniejszą atrakcyjność pokarmową dla larw omacnicy prosowianki. Średnie porażenie w doświadczeniach COBORU - 15 proc. roślin, natomiast wzorca - 19 proc. Jedyną odmianą typowo kiszonkową, jaką firma zaprezentowała w Bajdytach, była NK Magitop o FAO 260.

Nadaje się na wszystkie kompleksy glebowe ze szczególnym wskazaniem gleb lekkich. Rośliny wykazują duży wigor wiosennego rozwoju, są bogato ulistnione i długo zachowują zielony kolor - efekt stay green. Wytwarzają duże kolby z ziarnem typu pośredniego dent/flint.

Kolekcję uzupełniały 4 odmiany buraka cukrowego: Alegra, Julius, Magalita, Sporta, oraz samotna odmiana jęczmienia jarego Propino.

×