Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zimotrwała pszenica, odporny rzepak

Autor:

Dodano:

Wystawy rolnicze są okazją do prezentacji nowości. Nie inaczej było na Dniu Pola firmy PROCAM w Stanowie nieopodal Dzierzgonia.

Mimo chłodnej i deszczowej pogody, tłumy rolników zjawiły się na zorganizowanej przez PROCAM imprezie polowej. Ci, którzy przybyli, na pewno nie żałowali swojej decyzji. Pokazano bowiem szereg nowości, spośród których przynajmniej kilka ma szansę na szersze upowszechnienie.

Kolekcja odmian pszenicy ozimej liczyła 7 odmian, w tym 4 nowości: Ennsio, Sax, Norin i Florian. Wszystkie zostały dopuszczone do sprzedaży w Polsce na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Ennsio scharakteryzowana została jako odmiana konsumpcyjna (grupa A) polecana na wszystkie stanowiska, a szczególnie na te zagrożone wystąpieniem chorób płodozmianowych wynikających chociażby z uprawy kukurydzy w przedplonie, czy pszenicy po sobie. Rośliny są średniej wysokości, o dużej zimotrwałości i małej podatności na wyleganie. Plonuje wysoko i powtarzalnie w latach. Ziarno wykazuje odporność na porastanie, wysoką zawartość białka i wysoką oraz stabilną liczbę opadania. Odmiana została zarejestrowana w Austrii.

Sax - odmiana zaliczana do grupy jakościowej A, została wprowadzona do sprzedaży również na podstawie rejestracji w Austrii (2012r.). Polecana jest do gospodarstw wykorzystujących intensywne i bardzo intensywne technologie uprawy pszenicy ozimej. Potencjał plonowania buduje poprzez wysoką liczbę kłosów na m2, wysoką liczbę ziaren w kłosie i wysoki MTN. Zimotrwałość i odporność na choroby (szczególnie rdzę źdźbłową) dobra.

Norin - odmiana z grupy E, zarejestrowana w Niemczech. Jak informuje sprzedający, jest pierwszą odmianą pszenicy ozimej, która łączy w sobie bardzo dobrą jakość ziarna pszenic elitarnych z wczesnym dojrzewaniem. Towarzyszy temu dobra mrozoodporność i niska podatność na takie choroby jak łamliwość podstawy źdźbła, septoriozy liści i plew oraz fuzariozę kłosów. Rośliny są średnio wysokie, lecz mało podatne na wyleganie. ProCan rekomenduje ją do uprawy w całej Polsce, a szczególnie w pasie województw północnych.

Florian - podobnie jak odmiana poprzednia, zaliczana jest do grupy E i wchodzi na rynek polski dzięki rejestracji w Niemczech. Różni się od poprzedniczki średnio późnym terminem dojrzewania, a także odpornością na niedobór wody w glebie. Przy uprawie w rejonach posusznych, lub na glebach lekkich, należy stosować intensywną technologię produkcji.

W oficjalnych niemieckich doświadczeniach odmianowych (LSV) w 2012 r. plonowała o 0,8 t/ha wyżej niż bardzo znana i popularna odmiana Akteur.

Rośliny odznaczają się wysoką odpornością na mączniaka właściwego, fuzariozę kłosów i rdzę żółtą.

W przeciwieństwie do innych odmian elitarnych, na glebach dobrych i bardzo dobrych jej ziarno utrzymuje wysokie parametry jakościowe - zawartość białka i liczbę opadania.

Wydaje się, że szczególnie przydatną odmianą może się okazać Ennsio.

Łączy w sobie kilka bardzo pozytywnych cech. Wysoką (jak na pszenicę ozimą) zimotrwałość - 5,5, duży potencjał plonowania, a także niską podatność na trzy groźne choroby grzybowe: mączniaka właściwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Czy moje przewidywania się sprawdzą? Okaże się za jakiś czas.

Rolnicy przy wyborze odmiany rzepaku do uprawy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na jej zimotrwałość i plenność. Na północy kraju równie ważną cechą jest jednocześnie tolerancja odmiany na choroby, w tym szczególnie na kiłę kapusty. Choroba ta występuje powszechnie w północnych powiatach Pomorza Zachodniego, na Żuławach, Warmii i Mazurach.

Obecny rok przyniósł istotne rozszerzenie listy takich odmian. Mendel F1 był pierwszą. W ubiegłym roku dołączył do niego SY Allister - również mieszaniec.

W tym rusza sprzedaż materiału siewnego odmiany Mendelson F1 zaprezentowanej przez nas w poprzednim numerze. Przypomnę tylko, że jest to młodszy brat odmiany Mendel, odznaczający się podwyższonym potencjałem plonowania i późniejszym terminem dojrzewania. Grupę tę uzupełnia Andromeda F1, hodowli firmy Limagrain.

Rozprowadzaniem jej materiału siewnego zajmuje się PROCAM.

Andromeda została wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian całkiem niedawno, bo w 2012 r. Hodowca charakteryzuje ją jako plenną odmianę średniowczesną, odznaczającą się szybkim rozwojem jesiennym (co kwalifikuje ją do opóźnionych siewów) i dobrą zimotrwałością. Rośliny średniego wzrostu - 135 cm, odporne na wyleganie, oraz bardzo odporne na suchą zgniliznę kapustnych. W stosunku do zgnilizny twardzikowej i czerń krzyżowych ich odporność jest średnia. Odmiana charakteryzuje się dobrą równomiernością dojrzewania nasion i bardzo wysoką odpornością na osypywanie.

Poza Andromedą firma zaprezentowała jeszcze 3 nowości odmianowe - wszystkie z grupy mieszańców.

Mascara - to odmiana hodowli francuskiej, zarejestrowana w Danii w 2012 r. Z informacji przekazanych przez sprzedawcę wynika, że odznacza się wysokim potencjałem plonowania, bardzo dobrą zimotrwałością, a ponadto niewielką podatnością na porażenie suchą zgnilizną kapustnych i zgnilizną twardzikową. Kolejne 2 odmiany zostały zarejestrowane w tym roku w Polsce.

SY Marten wyhodowana została przez firmę Syngenta. W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2011-2012, plonowała wyżej od wzorca średnio o 0,5 t/ha. Odmiana niska, a tym samym o ograniczonej skłonności do wylegania. Bardzo dobra zimotrwałość. Wymaga dotrzymania siewu w zalecanym dla danego rejonu terminie. Szybko wznawia wiosenną wegetację i jak zapewnia hodowca, bardzo dobrze toleruje stanowiska suche.

Wśród nowości znalazła się także odmiana polska.

Konkret F1 jest owocem prac HR Strzelce. Wprowadzenie do jej genetyki całkowicie nowych linii hodowlanych zaowocowało uzyskaniem odmiany o cechach porównywalnych z najlepszymi odmianami zagranicznymi.

W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2012 r. plonował wyżej od wzorca o ponad 0,7 t/ha. W doświadczeniach tych była najwyżej plonującą odmianą w woj. wielkopolskim, kujawsko- pomorskim i lubuskim.

×