Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sprzedaż bezpośrednia – dobrze jest tak, jak jest

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad zmianami prawnymi dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej, ale nie wydaje się być szczególnie przekonane do ich potrzeby.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację posła Marka Rząsy w sprawie zmiany przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych przetwarzanych i nieprzetwarzanych, udzielonej przez wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka, ministerstwo jest zadowolone z dotychczasowych uregulowań dotyczących możliwości sprzedaży przez rolników ich produktów.

Wiceminister najpierw przypomniał obecne rozwiązania prawne, aby stwierdzić: „Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że z uwagi na zgłaszane przez rolników trudności w stosowaniu bądź interpretacji niektórych przepisów określonych w ww. rozporządzeniach ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ministerstwo obecnie analizuje szczegółowo potrzebę i możliwości wprowadzenia zmian w tych przepisach.”

Wiceminister nie podał jednak terminu zakończenia owej „szczegółowej analizy”, a z dalszej części odpowiedzi na interpelację wynika, że ministerstwo chętniej uderza się w piersi cudze niż własne: „Jednakże należy podkreślić, że ww. prace dotyczą wyłącznie spraw pozostających w kompetencjach ministra właściwego ds. rolnictwa (tj. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego), w związku z tym nie obejmują np. kwestii prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania, które pozostają w kompetencjach odpowiednio ministra gospodarki oraz ministra finansów. Należy również dodać, że żadne działania prowadzone na poziomie ministerstwa nie mogą zastąpić inicjatywy organizacji zrzeszających producentów, które powinny zajmować się opracowaniem i upowszechnianiem krajowych wytycznych dobrej praktyki skierowanych do producentów żywności, w tym rolników. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Unii Europejskiej opracowaniem i upowszechnianiem krajowych wytycznych dobrej praktyki powinny zajmować się organizacje skupiające producentów. Praktyka wskazuje jednak, że funkcjonujące w Polsce organizacje w przeciwieństwie do organizacji działających w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej są mało zainteresowane opracowywaniem krajowych wytycznych dobrej praktyki, o czym świadczy niewielka liczba takich publikacji. W Polsce obecnie zarejestrowanych jest 8 krajowych wytycznych dobrej praktyki, podczas gdy np. we Włoszech 110, w Hiszpanii 82, w Niemczech 62, a we Francji 40. Reasumując, obecny stan prawny umożliwia rolnikom prowadzenie sprzedaży konsumentom końcowym produktów rolnych nieprzetworzonych i przetworzonych” – stwierdza Ministerstwo Rolnictwa.

×