Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

COBORU przychodzi z pomocą - plony rzepaku w 2013 r.

Autor:

Dodano:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w 2013 r.

Druga połowa sierpnia to czas siewu rzepaku. Niektórzy rolnicy mają już to za sobą, inni jeszcze nie zakupili materiału siewnego. Wybór odmiany nie jest prosty, bo na rynku jest ich ponad 100. Dlatego z pomocą przychodzą wyniki badań Z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.


Plon to jeden z najważniejszych czynników, które determinują wybór konkretnej odmiany. Jak go najlepiej sprawdzić? Rzetelnie mogą to zrobić niezależne ośrodki naukowe i do takich należy COBORU. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do krajowego rejestru (wg stanu na 8 sierpnia 2013 roku) badanych w ramach programu PDOiR.

- Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2013, przedstawiono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych. Dane obejmują również wyniki plonowania 10 odmian niewpisanych do krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDOiR na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. W opracowaniu pominięto odmiany z krajowego rejestru (KR), które nie były badane w trzech ostatnich latach (ich wykaz zamieszczono w objaśnieniach do tabel). Badania prowadzono stosując przeciętny poziom agrotechniki, przy ograniczonym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu. Wyniki pochodzą z 27 doświadczeń, tj. 96 proc. wszystkich założonych - podaje COBORU.

Plon wzorca w tym roku wyniósł najwięcej z trzech ostatnich lat - 45,2 dt/ha. Najwyższy plon dający 114 proc. wzorca osiągnęła odmiana Marathon, trochę gorzej plonował Gladius - 113 proc. wzorca, na trzecim miejscu odnotowano z kolei SY Carlo - 112 proc. 111 proc. wzorca dały takie odmiany jak: DK Exquiste, Garou, Rumba, Skater, SY Cassidy, SY Kolumb, SY Marten i NK Caravel.

Poniżej zamieszczamy tabelę wysokości plonu nasion rzepaku przedstawionego przez COBORU.

Objaśnienie do tabeli: Odmiany z krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach: populacyjne - Bakara, Bazyl, Bosman, Carousel, Castille, Dante, Digger, ES Astrid, Kana, Libomir, Lisek, Livius, Wallery, Winner; mieszańcowe - Exgold, Extrem.
Kol. 1: wzorzec: 2013 - 24 odmiany populacyjne badane w doświadczeniach PDOiR; 2012 - 21 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDOiR we wszystkich rejonach; 2011 - 22 odmiany populacyjne badane w doświadczeniach PDOiR we wszystkich rejonach; Wo/ - odmiana skreślona z KR w roku 2013;
CCA - odmiana ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych, włączona do doświadczeń PDOiR na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych, niewpisana do krajowego rejestru
Kol. 2: w nawiasie „( )" - doświadczenia rejestrowe; „/ /" - doświadczenia rozpoznawcze.

×