Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Francuski minister rolnictwa pomoże producentom jaj

Autor:

Dodano:

Francuski minister rolnictwa Stephane Le Foll przedstawił „Plan działania”, który ma pomóc przywrócić równowagę w sektorze produkcji jaj we Francji.

Pod koniec ubiegłego roku średnia cena jaj w całej UE sięgnęła historycznie wysokiego poziomu - ponad 168 euro/100 kg, prawie 40 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Wysokie ceny spowodowały nadprodukcję, co z kolei odwróciło trend i ceny spadły.

- Po ekstremalnie wysokich cenach w ubiegłym roku, sektor jaj wraca teraz do normy - komentowała DG AGRI, uspokajając, że to jeszcze nie jest kryzys.

Inaczej twierdzą francuscy producenci, którzy protestowali przeciwko niskim cenom, rozbijając 100 tysięcy jaj przed urzędem w Carhaix-Plouguer w Bretanii.

Francuski minister rolnictwa Stephane Le Foll po fali protestów spotkał się z rolnikami oraz lokalnymi władzami w Rennes.

Podczas spotkania wszystkie strony zgodziły się, że całkowicie zaburzona została równowaga popytowo - podażowa we francuskiej branży drobiowej. W 2011 roku produkcja jaj spadła tam o 10 proc. oraz o następne 2,7 proc. w 2012 roku, jednak po wejściu w życie 1 stycznia 2012 roku nowych przepisów co do utrzymania kur niosek, produkcja z każdym miesiącem stopniowo rosła. Ostatnie dane pokazują, że od września 2012 roku produkcja jaj wzrosła tam prawie o 25 proc. w porównaniu do 2,8 proc. wzrostu w roku referencyjnym 2010. Ceny jaj - jak twierdzą francuscy rolnicy - "sięgnęły dna".

Minister Le Foll przedstawił francuskim hodowcom drobiu plan pomocy. Wezwał instytucje finansowe aby przychylnie rozpatrywały wnioski kredytowe rolników oraz doradził, aby rolnicy znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji, zwracali się o pomoc finansową do Rolniczej Kasy Wzajemnej Pomocy Socjalnej - Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Zapewnił także, że minister finansów Bernard Cazeneueve dopilnuje, aby poszkodowanym producentom jaj - zależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują - przysługiwały opóźnione warunki spłaty pożyczek czy ulgi podatkowe.

Le Foll wezwał organizacje rolnicze takie jak France AgriMer, SOPEXA i UbiFrance do znalezienia nowych rynków zbytu dla nadwyżek jaj oraz do pomocy w działaniach promocyjnych, w celu zwiększenia sprzedaży na rynku lokalnym oraz za granicą.

- Ministerstwo zapewni pomoc rolnikom w niezbędnej dokumentacji związanej z nowymi rynkami eksportowymi - dodał Le Foll.

Francuski Minister rolnictwa wezwał także największych dystrybutorów jaj w kraju do zaprzestania wywierania tak dużego nacisku na ceny oraz wykazał chęć spotkania z przedstawicielami dystrybucji jeszcze w tym miesiącu.

Zasugerował także, że rolnicy powinni rozważyć możliwość przekazania pewnej części nadwyżki jaj na cele charytatywne.

Poniżej zamieszczamy ceny jaj w poszczególnych krajach UE od 25. do 31. tygodnia 2013 roku.

×